Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Yhteishanke

Yhteishanke on liikejärjestely, jossa vähintään kaksi osapuolta sitoutuvat tarkoin määrättyyn taloudelliseen toimeen yhdessä. Yritykset käyttävät yhteishankkeita laajalti myös päästäkseen ulkomaanmarkkinoille.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.11.2004 - 31.10.2006

Lähdeorganisaatio

  • EU

Jaa