De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Skuldebrev emitterade till allmänheten

Masskuldebrev och andra sådana omsättningsbara innehavar- eller orderskuldförbindelser som ett kreditinstitut har emitterat till allmänheten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Med skuldebrev emitterade till allmänheten avses obligationer, bankcertifikat och andra sådana omsättningsbara innehavar- eller orderskuldebrev som ett värdepappersföretag har emitterat till allmänheten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa