Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat

Sijoituspalveluyrityksen yleiseen liikkeeseen laskema joukkovelkakirja ja muu sellainen jälkimarkkinakelpoinen haltija- tai määrännäisvelkasitoumus.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Luottolaitoksen yleiseen liikkeeseen laskema joukkovelkakirja, sijoitustodistus ja muu jälkimarkkinakelpoinen haltija- tai määrännäissitoumus.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa