Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/urvoli/
Aihealue: Rakentaminen
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2010.

Kuvaus

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi kuvaa kotimaan talonrakentamisen uudisrakentamisen kiinteähintaisen arvon muutosta vertailuajankohtaan, indeksin perusvuoteen nähden. Uudisrakentamiseksi katsotaan rakennusluvanvarainen uudisrakentaminen ja rakennusten laajentaminen.

Uudisrakentaminen on osa talonrakentamista, joka tilastoissa jaetaan uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen. Uudisrakentaminen tuottaa uutta tilaa joko kokonaan uusien talonrakennusten muodossa tai olemassa oleviin rakennuksiin tehtyinä laajennuksina. Korjausrakentaminen kohdistuu olemassa oleviin rakennuksiin ja se jaetaan kansantalouden tilinpidossa edelleen peruskorjaukseen ja vuosikorjaukseen.

Tietosisältö

Uudisrakentamisen volyymi-indeksin julkaistavat indeksisarjat ryhmitellään rakennustyypin mukaan asuinrakentamiseen ja muuhun rakentamiseen sekä pääasiallisen rakentajan mukaan joko ammattimaiseen tai omatoimiseen rakentamiseen. Indeksisarjat julkaistaan myös jaoteltuna rakennustyypin mukaan asuinrakennuksiin, liike- ja toimistorakennuksiin, julkisiin palvelurakennuksiin, teollisuus- ja varastorakennuksiin, teollisuusrakennuksiin ja maatalousrakennuksiin.

Käytetyt luokitukset

Uudisrakentamisen volyymi-indeksissä talonrakennuskohteet luokitellaan rakennusluokituksen mukaisiin käyttötarkoitusluokkiin. Rakennuksen käyttötarkoitusluokka määräytyy rakennuksen tiloissa harjoitettavan toiminnan perusteella. Rakennusluokitus on Tilastokeskuksen ylläpitämä. Tilastokeskuksen oman rakennusluokituksen taustalla ei ole kansainvälistä suositusta. Tilastokeskuksen Rakennusluokitus 1994 on hyvin pitkälle samankaltainen kuin CC –luokitus (Classification of Types of Constructions, CC, Version 19.3.1996. Eurostat, 1996.).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Rakennushanke- ja vaihetiedot saadaan Tilastokeskukseen Väestörekisterikeskuksen ylläpitämistä väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotiedoista noin seitsemän viikon viiveellä. Perustiedot rakennusten kuutiohintatietoihin saadaan Talonrakennuksen Kustannustieto järjestelmästä, jota ylläpitää Haahtela-kehitys Oy.

Suomessa kaikki uudet talonrakennukset ovat luvanvaraisia. Kunnalliset rakennusvalvontaviranomaiset seuraavat ja keräävät tiedot rakennushankkeesta ja sen edistymisestä. Rakennushanketiedot sisältävät rakennuksen ominaisuustietojen lisäksi myös muita tietoja kuten sijaintikunta, rakentamistapa (elementti, paikalla rakennettu) ja pääasiallinen rakentaja (rakennusliike, muu). Rakennusvaihetiedoissa on tieto luvan myöntövuodesta ja kuukaudesta, aloitusajankohdasta ja valmistumisajankohdasta. Aloitusajankohdaksi on määritelty pohjakatselmuksen vuosi ja kuukausi.

Päivitystiheys

Kuukausi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Julkaisuviive noin kahdeksan viikkoa.

Aikasarja

Kuukausittaiset aikasarjat 1990=100, 1995=100 ja 2000=100. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi julkaistu aiemmin vain neljännesvuosittain nimellä talonrakentamisen volyymi-indeksi, vanhin perusvuosi on 1958=100.

Asiasanat

rakentaminen, rakennustuotanto, talonrakennus, rakennukset, indeksit, volyymi-indeksit

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/urvoli/yht.html


Päivitetty 08.03.2010