Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.12.2020

Den inhemska materialkonsumtionen minskade med tre procent från året innan

År 2019 utvanns 178 miljoner ton naturresurser i Finland. Det var den lägsta mängden under 2010 –talet, dvs. mer än en sextedel mindre än år 2013, då mängden var som högst. Jämfört med nivån för åren 2017–2018 var minskningen betydligt mindre, drygt en procent.

Materialkonsumtionen 2007–2019

Miljon ton 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Direkta inhemska inflöden 195 196 169 187 186 185 215 170 167 172 180 180 178
Direkta utländska inflöden 64 69 53 60 62 56 59 58 54 57 57 60 57
Export 44 42 35 43 45 44 45 45 42 44 45 49 51
Materialkonsumtionen 215 223 187 204 203 197 229 183 179 186 191 191 185

Den inhemska materialkonsumtionen, en av indikatorerna för hållbar utveckling, var år 2019 tre procent mindre än under åren 2017–2018. Nedgången berodde främst på att de inhemska direkta inflödena och importen minskade samt på att exporten ökade något. Till nedgången bidrog främst minskningen av marktäkten med drygt fem procent. Indikator för hällbar utveckling .

Användningen av direkta inflöden efter materialgrupp 2007–2019, miljoner ton

Användningen av direkta inflöden efter materialgrupp 2007–2019, miljoner ton

Den inhemska materialkonsumtionen beräknas genom att man till de direkta inhemska inflödena (de utvunna naturresurserna) lägger importen och drar av exporten. Av de naturresurser som utvanns år 2019 var 28 procent träd och andra växter, 28 procent mineralmalmer och 42 procent jordmaterial. I importen vägde råoljan och råvirket mest, 30 resp. 17 procent av importens totalvikt. De största andelarna av exportvikten hade raffinerade oljeprodukter och skogsindustrins produkter.

År 2019 var den totala användningen av naturresurser drygt 600 miljoner ton, vilket också var över fem procent mindre än året innan. Totalanvändningen omfattar utöver direkta inhemska inflöden och import också oanvänt uttag med anknytning till skogsbruk och utvinning av mineral samt dolda importflöden. Nedgången i totalanvändningen berodde särskilt på minskningen av utvinning av malmer och jordmaterial, oanvänt uttag i anslutning till dem samt av importen av metaller och metallprodukter och dolda flöden av dem.


Källa: Materialflöden i samhällsekonomin 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Lesonen 029 551 3406, miljorakenskaper@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (207,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/2019/kanma_2019_2020-12-03_tie_001_sv.html