Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.9.2014

Kulttuuritoimialojen työllisyys heikkeni vuodesta 2010 vaikka taiteellisen ja kirjallisen toiminnan työllisyys koheni

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan kulttuuritoimialoilla työllisyys on heikentynyt vuodesta 2010 vuoden 2013 loppuun noin kymmenen prosenttia. Toimialat työllistivät vuonna 2013 112 000 henkilöä kun vuonna 2010 työllisiä oli noin 124 480. Poikkeuksena on kulttuuri- ja viihdetoiminta, jonka työllisyys parani vuodesta 2010 lähes 30 prosenttia ja ylitti 20 000 työllistä vuonna 2013. Sen sijaan mainonnan työllisyys heikkeni yli 25 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2013

Kolmen vuoden ajanjaksolla vuodesta 2011 vuoden 2013 loppuun kulttuuritoimialojen työllisyys heikkeni noin kahdeksan prosenttia.

Työllinen työvoima kulttuuritoimialoilla 2010–2013

Työllinen työvoima kulttuuritoimialoilla 2010–2013
Korjattu 29.9.2014. Kuvion otsikon vuosilukua korjattu Oli ennen 2011–2013.

Kirjastojen, arkistojen museoiden sekä näyttelyjen ja historiallisten paikkojen ja rakennusten suojelun toimialoilla työllisyys heikkeni vuodesta 2010 vuoteen 2013 lähes 17 prosenttia, kustantamisen noin 15 prosenttia ja muiden kulttuuritoimialojen yli 27 prosenttia.

Vuodesta 2012 kulttuuritoimialojen työllisyys on heikentynyt noin viisi prosenttia. Erityisen selvästi työllisyys on vuodessa heikentynyt kirjastoissa, arkistoissa näyttelyissä sekä historiallisten paikkojen ja rakennusten suojelussa. Vuonna 2012 nämä toimialat työllistivät yli 13 100 henkilöä mutta vuonna 2013 enää vajaat 10 000.

Työvoimatutkimuksessa työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen yrityksessä palkatta työskenteleviä. Tutkimuksessa käytetyt käsitteet ja määritelmät noudattavat YK:n kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksia ja Euroopan unionin tilastotoimen asetuksia. Työvoimatutkimuksen nykyinen tietosisältö perustuu pääosin Euroopan unionin työvoimatutkimuksia koskeviin asetuksiin (577/98, 2257/2003 ja 430/2005). Euroopan unionin työvoimatutkimuksesta löytyy tarkempi kuvaus osoitteesta: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/introduction .


Lähde: Kulttuuritilasto 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa Weckström 029 551 2348, kulttuuri.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (337,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kulttuuri [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7315. kulttuurityövoima Suomessa 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klt/2013/01/klt_2013_01_2014-09-29_tie_001_fi.html