Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Köttproduktion.

Tikes Totalproduktionen av kött ingår nu i Köttproduktionsstatistiken

En del av Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals (Tike) statistikområden har sammanslagits från början av år 2011. Tikes Slakteristatistik och Totalproduktionen av kött har sammanslagits under namnet Köttproduktion.

Ändringen har genomförts i FOS-portalen på så sätt att Slakteristatistiken och Totalproduktion av kött upphör. Uppgifterna publiceras i fortsättningen i statistiken över köttproduktionen som första gången utkom under sitt nya namn 28.2.2011.

 


Senast uppdaterad 29.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalproduktionen av kött [e-publikation].
Helsinki: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/likotu/likotu_2011-03-29_uut_001_sv.html