Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken över totalproduktionen av kött är en årsstatistik som beskriver slaktmängderna av nöt-, svin-, får-, fjäderfä- och hästkött vid slakterierna och på gårdarna. Uppgifterna i statistiken baserar sig på data som insamlas månatligen från slakterierna, på lantbruksundersökningen på nötkreatursregistret.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalproduktionen av kött [e-publikation].
Helsingfors: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/likotu/meta_sv.html