Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Kuvaus

Lihan kokonaistuotantotilasto on vuositilasto, joka kuvaa naudan-, sian-, lampaan-, siipikarjan-, ja hevosenlihan teurastusmääriä teurastamoissa ja maatiloilla. Tilaston tiedot perustuvat teurastamoilta kuukausittain kerättäviin tietoihin, maatilatutkimukseen ja nautarekisteriin.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Lihan kokonaistuotanto [verkkojulkaisu].
Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, Tike [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/likotu/meta.html