Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.5.2012

Utländska turisters övernattningar ökade med 6 procent i mars 2012

I mars 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 445 000 övernattningsdygn av utländska turister, vilket var 6 procent fler än i mars 2011. Det totala antalet övernattningar ökade med 3,5 procent från året innan och totalt statistikfördes drygt 1,7 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Övernattningarna av finländska turister ökade med 3 procent och de övernattade närmare 1,3 miljoner gånger i inkvarteringsanläggningar i mars 2012. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i mars 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i mars 2012/2011, %

De ryska turisternas övernattningar i inkvarteringsanläggningarna i Finland ökade med 18 procent i mars och de var som vanligt den överlägset största gruppen av utländska turister med 112 000 övernattningsdygn. Följande i ordningen var tyskarna och svenskarna. Tyskarnas övernattningar uppgick till drygt 42 000 övernattningsdygn, vilket dock var 6 procent färre än året innan. Svenskarnas övernattningar minskade med 2 procent och de uppgick till 32 000 i mars 2012. Den fjärde största gruppen var britterna med 29 000 övernattningsdygn, vilket var 10 procent färre än året innan. Amerikanernas övernattningar minskade med 12 procent från året innan. Däremot ökade esternas övernattningar med 21 procent och uppgick till 24 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Också japanernas övernattningar ökade alltjämt kraftigt, med 23 procent. Sammanlagt bokfördes 15 500 dygn i inkvarteringsanläggningar i mars 2012.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i mars mest i Södra Karelen, med 50 procent. I Österbotten var ökningen av övernattningar 7 procent och i Nyland 6 procent I både Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland ökade övernattningarna med 5 procent från mars 2011. Mellersta Finland, Norra Österbotten och Kajanaland visade en ökning på fyra procent.Övernattningarna minskade mest i Satakunta, med 10 procent, och i Södra Österbotten, med 9 procent. Sett till hela landet ökade antalet övernattningar med 4 procent jämfört med mars 2011.

Förändring i övernattningar i mars landskapsvis 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i mars landskapsvis 2012/2011, %

Övernattningarna på hotell ökade med 4 procent i mars 2012

Det totala antalet hotellövernattningar steg till nästan 1,5 miljoner övernattningsdygn i mars 2012, vilket var 4 procent fler än året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 5,5 procent och uppgick till 400 000 övernattningsdygn på hotell. De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till drygt en miljon dygn. Detta var 3,5 procent fler än i mars 2011.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 56,1 procent i mars. Året innan var det 54,8 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Lappland, 67,9 procent, och i Kajanaland, 64,4 procent. I Kittilä var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 85,0 procent och i Kolari 82,1 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 64,0 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet var i mars 92,85 euro per dygn. Året innan var det 91,76 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar ökade med 6 procent under januari–mars 2012

Under januari–mars uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till 4,6 miljoner, vilket var 6 procent fler än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 14 procent och uppgick till totalt 1,5 miljoner övernattningsdygn. De finländska turisterna övernattade 3,1 miljoner gånger, vilket var 2 procent fler än under januari–mars 2011.

För ryska turister statistikfördes 510 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland under januari–mars, vilket var en femtedel fler än under motsvarande period året innan. Följande i ordningen var tyskarna och britterna. Tyskarnas övernattningar ökade med 7 procent och antalet övernattningsdygn uppgick till 117 000. Britterna övernattade drygt 113 000 gånger i inkvarteringsanläggningar. Ökningen jämfört med ett år tidigare var 11,5 procent. De franska turisternas övernattningar ökade till 88 000 dygn, vilket var 7 procent fler än under januari–mars 2011. Över 60 000 övernattningar bokfördes för de estländska och holländska grupperna. Esternas övernattningar ökade med 18 procent, medan holländarnas övernattningar låg på nästan samma nivå som året innan. Övernattningarna av japanska turister i inkvarteringsanläggningar ökade dock mest, med 45 procent. Japanernas övernattningar uppgick till 51 000 dygn. Övernattningarna i inkvarteringsanläggningar i Finland ökade under januari–mars 2012 bland nästan alla de ur turistsynvinkel viktigaste länderna.

Förändring i övernattningar i januari-mars 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i januari-mars 2012/2011, %

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Rönkä 09 1734 3209, Kari Keränen 09 1734 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (319,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/03/matk_2012_03_2012-05-21_tie_001_sv.html