Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.4.2020

Majoituspalveluiden kysyntä kasvoi 3,9 prosenttia vuonna 2019

Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin yli 23 miljoonaa yöpymisvuorokautta, joista noin 16 miljoonaa oli kotimaisten ja 7,1 miljoonaa ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä vuonna 2019. Majoituspalvelujen ulkomainen kysyntä kasvoi 3,1 prosenttia ja kotimainen kysyntä kasvoi 4,2 prosenttia edellisvuodesta. Majoituspalvelujen kokonaiskysyntä kasvoi kaikkiaan 3,9 prosenttia vuonna 2019.

Vuonna 2018 majoituspalveluiden kysyntä kasvoi maltillisesti vuoden 2017 voimakkaan kasvun jälkeen. Myös vuonna 2019 kasvua oli joka kuukausi lukuunottamatta maaliskuuta. Kasvua oli vähiten alkuvuodesta, jolloin kysynnän kasvu jäi alle 2 prosenttiin. Maaliskuussa kysyntä jopa väheni 2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvuprosentit lähtivät kuitenkin nopeasti nousuun ja toukokuuhun mennessä kasvua edellisvuoteen olikin jo lähes 7 prosenttia. Tämän jälkeen kasvu oli tasaisempaa, tyypillisesti 4 ja 6 prosentin välillä. Lokakuusta alkaen kasvuprosentit pienenivät ja jolukuussa kasvua oli vain vajaa 2 prosenttia. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston tietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2019/2018

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2019/2018

Venäläiset edelleen suurin matkailijaryhmä majoitusliikkeissä vuonna 2019

Venäläiset olivat edelleen suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä Suomen majoitusliikkeissä vuonna 2019. Heille kirjattiin 821 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli vajaan prosentin edellisvuotta vähemmän. Venäläisten osuus kaikista ulkomaisista yöpymisvuorokausista säilyi edellisvuoden tapaan 12 prosentissa vuonna 2019. Saksalaiset olivat toisena runsaalla 662 000 yöpymisellä. Heidän yöpymisensä lisääntyivät 5,3 prosenttia edellisvuodesta. Kolmanneksi eniten yöpymisiä oli briteillä 569 000 yöpymisellään. Määrä oli 4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Brittien jälkeen seuraavina olivat ruotsalaiset, joilla yöpymisten määrä majoitusliikkeissä oli 558 000 yöpymisvuorokautta. Ruotsalaisten yöpymiset kuitenkin vähenivät 0,3 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

Kiinalaisten yöpymisiä tilastoitiin lähes 384 000 vuorokautta, mikä toi heille viidennen sijan. Ranskalaisten yöpymiset lisääntyivät 14,1 prosenttia ja heille kirjattiin majoitusliikkeissä runsaat 342 000 yöpymisvuorokautta. Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista suurimmat kasvuprosentit tulivat Kiinasta, Ranskasta ja Italiasta. Kiinalaisten yöpymisissä oli 15,6 prosentin kasvu. Ranskalaisten yöpymiset lisääntyivät 14,1 prosenttia, ja heille kertyi runsaat 342 000 yöpymistä. Italialaisten yöpymisiä kirjattiin 12,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, mutta heidän yöpymisensä jäivät noin 180 000 vuorokauteen.

Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin aasialaisten yöpymisiä kaikkiaan runsaat 1,2 miljoonaa vuorokautta vuonna 2019. Kiinalaisten ja japanilaisten yöpymiset kattoivat 50,3 prosenttia koko Aasian yöpymisistä. Pohjoismaille kirjattiin lähes 883 000 yöpymistä, mikä oli 0,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Maanosittain suurin kasvuprosentti saatiin Aasiasta, 13,5 prosenttia. EU-maista tulleiden matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin 6,0 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018, yöpymisten noustessa 3,2 miljoonaan vuorokauteen. EU-maihin ei enää lasketa mukaan Britanniaa. Matkailu Amerikasta lisääntyi 8,9 prosenttia ja yöpymisiä kertyi runsaat 437 000 vuorokautta. Afrikkalaisten yöpymisiä kirjattiin lähes 30 000 vuonna 2019, mikä oli 3,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018.

Yöpymisten muutos 2019/2018, %

Yöpymisten muutos 2019/2018, %

Hotelliyöpymisiä runsaat 18,4 miljoonaa vuonna 2019

Hotelliyöpymisten kokonaismäärä oli runsaat 18,4 miljoonaa vuorokautta vuonna 2019, mikä oli 4,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Kotimaisille matkailijoille hotelliyöpymisiä kertyi 12,6 miljoonaa vuorokautta ja ulkomaisille matkailijoille noin 5,9 miljoonaa vuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 4,8 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 2,6 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Hotelliyöpymiset kattoivat lähes 80 prosenttia kaikkien majoitusliikkeiden yöpymisistä. Ulkomaalaisten osuus hotelliyöpymisistä oli 32 prosenttia ja kaikkien majoitusliikkeiden yöpymisistä 31 prosenttia.

Hotellihuoneiden käyttöaste oli koko maan osalta 56,1 prosenttia vuonna 2019. Vuotta aiemmin se oli 55,4 prosenttia. Hotellihuoneen keskihinta on kasvanut vuodesta 2011 lähtien, jolloin keskihinta oli 88 euroa. Vuonna 2019 hotellihuoneen keskihinta oli 111 euroa.

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta vuosina 2018 ja 2019

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta vuosina 2018 ja 2019

Yöpymisten alueellinen kehitys vuonna 2019

Manner-Suomessa yöpymisten kasvu oli vuonna 2019 suurinta Varsinais-Suomessa, jossa yöpymisiä tilastoitiin 7,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Pohjois-Karjalassa yöpymiset lisääntyivät 7,3 prosenttia. Kainuussa yöpymisten kasvu oli noin 4 prosenttia, Etelä-Savossa 1,1 prosenttia ja Uusimaalla kasvua oli noin 7,3 prosenttia. Etelä-Karjalassa kasvua oli 6 prosenttia, Kanta-Hämeessä 2,1 prosenttia ja Lapissa kasvu oli noin 4,2 prosenttia. Suurin suhteellinen kysynnän lasku mitattiin Satakunnassa, jossa yöpymiset vähenivät 6,2 prosenttia. Päijät-Hämeessä yöpymiset laskivat 6 prosenttia ja myös Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla yöpymiset vähenivät hieman edellisvuoteen verrattuna. Muissa maakunnissa yöpymiset hieman kasvoivat tai pysyivät samalla tasolla verrattuna vuoteen 2018.

Lukumääräisesti yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät eniten Uudellamaalla, jossa yöpymisiä kirjattiin lähes 478 000 vuorokautta enemmän ja Lapissa, jossa yöpymisiä kertyi lähes 126 000 vuorokautta enemmän kuin vuonna 2018.

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten osuus kaikista yöpymisistä Uudenmaan maakunnassa oli lähes 46, ja Lapissa yli 52 prosenttia. Etelä-Karjalassa ulkomaisten matkailijoiden osuus oli noin 31 prosenttia. Pohjanmaalla osuus oli noin 21 prosenttia ja Etelä-Savossa noin 22 prosenttia. Uudellamaalla venäläiset säilyttivät ensimmäisen sijansa kaikista ulkomaisista yöpyjistä. Heille kirjattiin majoitusliikkeissä noin 277 000 yöpymisvuorokautta ja saksalaisille runsaat 259 000 yöpymistä. Lapissa suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä olivat britit, joille kirjattiin runsaat 270 000 yöpymistä.

Yöpymisten muutos maakunnittain 2019/2018,%

Yöpymisten muutos maakunnittain 2019/2018,%

Ulkomaisten yöpymisten kasvu Suomessa muuta Eurooppaa vahvempaa vuonna 2019

Vuonna 2019 ulkomaisia yöpymisiä tilastoitiin Euroopassa 0,5 prosenttia edellisvuotta enemmän kun Suomessa yllettiin 3,1 prosentin ulkomaisten yöpymisten kasvuun. Lähialueillamme Pohjoismaissa ja Baltiassa ulkomaiset yöpymiset vähenivät 1,7 prosenttia, Keski-Euroopassa kasvua kertyi 1,4 prosenttia. Etelä-Euroopassa ulkomaistet yöpymistet pysyivät samalla tasolla. Euroopassa ulkomaiset yöpymiset ovat 2010-luvulla kasvaneet keskimäärin 4,6 prosenttia vuosittain ja Suomessa keskimäärin 3,9 prosenttia vuodessa. Suomessa ulkomaisten yöpymisten kehitys oli negatiivista vuosina 2014 – 2015.

Ulkomaiset yöpymiset Euroopassa (2004 = 100)

Ulkomaiset yöpymiset Euroopassa (2004 = 100)

Kotimaiset yöpymiset kasvoivat myös muualla Euroopassa

Kotimaiset yöpymiset kasvoivat Suomessa 4,2 prosenttia ja koko Euroopassa 4,0 prosenttia vuonna 2019. Lähialueillamme Pohjoismaissa ja Baltiassa kotimaisten yöpymisten kasvu jäi 1,4 prosenttiin. Keski-Euroopassa kotimaiset yöpymiset kasvoivat 5,3 prosenttia ja Etelä-Euroopassa 1,9 prosenttia. 2010-luvulla kotimaiset yöpymiset ovat kasvaneet Euroopassa vuosittain keskimäärin 2,7 prosenttia ja Suomessa 1,6 prosenttia.

Muiden Euroopan maiden yöpymistiedot perustuvat Eurostatin keräämiin eurooppalaisten majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttöä koskeviin kuukausitietoihin.

Kotimaiset yöpymiset Euroopassa (2004 = 100)

Kotimaiset yöpymiset Euroopassa (2004 = 100)

Majoitusliikkeiden määrä lähes ennallaan, huone- ja vuodekapasiteetti kasvoi vuonna 2019

Vuonna 2019 tilastoitavien majoitusliikkeiden lukumäärä kasvoi 2 liikkeellä ja huonekapasiteetti kasvoi 358 huoneella ja vuoteitten lukumäärä 836 vuoteella. Kapasiteetin kasvu kohdistui hotelleihin, kun taas leirintäalueiden ja muiden majoitusliikkeiden määrä laski vuoteen 2018 verrattuna. Tilastokeskuksen majoitusliikerekisteriä on päivitetty ympäri vuoden uusilla ja lopettaneilla liikkeillä sekä pysyvillä kapasiteetin muutoksilla vuonna 2019 .

Vuonna 2019 tilastoinnin piiriin kuului yhteensä 1 374 majoitusliikettä: 682 hotellia, 112 matkustajakotia, 315 lomakylää, 215 leirintäaluetta ja 50 hostellia. Hotellitasoiset lomakylät sisältyvät hotelleihin. Majoitusliikkeissä oli kaikkiaan 70 029 huonetta (tai mökkiä), joissa oli yhteensä 173 504 vuodepaikkaa. Huone- ja vuodekapasiteetin lisäksi majoitusliikkeillä oli käytettävissä 18 901 sähköliitäntäpisteellä varustettua matkailuvaunu/-autopaikkaa, joista 14 686 sijaitsi leirintäalueilla. 

Kun majoitusliikkeiden kapasiteettia tarkastellaan huoneiden lukumäärän mukaan, niin tilastossa oli 985 alle 50 huoneen liikettä ja 389 majoitusliikettä, joissa oli vähintään 50 huonetta vuonna 2019. Vuodekapasiteetilla mitattuna alle sadan vuoteen majoitusliikkeitä oli 904 ja vähintään sadan vuodepaikan omaavia liikkeitä oli kaikkiaan 470.

Vuonna 2019 ympäri vuoden auki olevia majoitusliikkeitä oli 1 112 ja osan vuodesta auki olevia liikkeitä oli 262, jotka suurelta osin olivat leirintäalueita.


Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sofia Pitkänen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (540,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2019/matk_2019_2020-04-08_tie_001_fi.html