Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.3.2011

Tilojen taloutta paikataan maatalouden ulkopuolisilla tuloilla

Vuonna 2009 maatalousyritykselle maksetusta tukieurosta jäi viljelijäperheelle verotettavana tuloksena palkaksi ja omien pääomien korkoksi keskimäärin 56 senttiä. Kaikki myyntitulot ja loput 44 senttiä tuista käytettiin menojen kattamiseen. Henkilöverotietojen mukaan viljelijäpuolisoiden yhteenlaskettu valtionveronalaisten tulojen mediaani oli 43 300 euroa, josta maatalouden mediaanitulot olivat vain noin 7 300 euroa. Matalouden ulkopuolisten tulojen osuus viljelijäperheen tuloista on siten huomattava. Ilman ulkopuolisia tuloja tilanpidon jatkaminen olisikin monessa tapauksessa mahdotonta. Noin 15 prosentilla tiloista maatalouden tulos jäi nollaan, tai sen alapuolelle, kun lähes kymmenellä prosentilla tiloista tulos ylitti 50 000 euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta vuoden 2009 Maa- ja metsätalousyritysten taloustilastosta.

Vuonna 2009 yksityismetsistä saatava metsätalouden puhdas pääomatulo oli 251 miljoonaa euroa, eli tulo aleni noin 1,1 miljardia euroa huippuvuodesta 2007. Aleneminen johtuu sekä puun myyntien vähenemisestä että vuosina 2008 ja 2009 sovelletusta puun myyntitulojen verohuojennuksesta.

’Tilaston vaihtuva teema’ luvussa pyrittiin selvittämään tilakohtaisen tuloksen vaihtelun syitä, ja sitä, miten on mahdollista että joillakin tiloilla tuloksen ja tukien suhde näyttää pysyvän lähellä nollaa vuodesta toiseen, kun taas osalla tiloja tulos on jatkuvasti korkeampi kuin tukien määrä. Tarkasteluun valittiin yli 20 000 euroa vuodessa tukea saaneet tilat. Tilat jaettiin vuoden 2004 tulos-tuki suhteen perusteella desiileihin. Lopulliseen paneelitarkasteluun otettiin mukaan tilat, jotka pysyivät vuodesta 2004 vuoteen 2009 joko alimmassa tai ylimmässä desiilissä.

Vuonna 2009 korkeimpaan kymmenykseen kuuluvista tiloista noin 65 prosenttia harjoitti päätuotantosuuntana lypsykarjataloutta ja lähes 30 prosenttia kasvituotantoa. Alimmassa desiilissä suhde oli lähes päinvastainen, joskin lypsykarjatilojen osuus oli siinä vain noin kahdeksan prosenttia.

Kasvituotantotiloilla työmäärä on yleensä alhaisempi kuin kotieläintiloilla, joten kasvitilan omistajien on helpompaa hakea tilan ulkopuolisia ansioita paikkaamaan maatilan huonoa tulosta. Kotieläintilojen työvaltaisuuden takia tilakoon kasvattamainen ja automatisointi nähdään usein ainoaksi vaihtoehdoksi, kun taloudellista tulosta pyritään parantamaan. Investointien seurauksena tulos voi kuitenkin pysyä alhaisena pitkäänkin.

Tulos-tuki suhteen perusteella tutkimuspaneeliin valittujen maatilayritysten tunnusluvut vuosina 2004 ja 2009

Tieto/Vuosi Koko paneeli yhteensä Lypsykarjatilat Viljatilat
Alin desiili Ylin desiili Alin desiili Ylin desiili Alin desiili Ylin desiili
Maatilayritysten lukumäärä 2004 1 101 1 156 124 828 538 80
2009 1 101 1 156 84 744 615 139
Maataloustukien määrä euroa/tila 2004 45 704 36 297 56 245 35 244 39 168 30 242
2009 49 569 38 659 88 593 40 029 40 044 26 023
Tulos maataloudesta euroa/tila 2004 -4 956 55 201 -5 426 50 396 -2 789 49 033
2009 -9 106 64 297 -9 617 60 793 -8 019 47 834
Käyttöomaisuuden hankinta- ja perusparannusmenot euroa/tila 2004 36 965 18 161 71 301 12 415 29 371 33 958
2009 30 992 20 588 64 973 12 940 26 012 22 073
Maatalouden velat euroa/tila 2004 138 532 40 092 229 474 27 402 101 725 61 903
2009 174 999 42 221 415 480 21 812 124 907 40 433
Tilojen lukumäärä henkilöveroaineistossa 2004 1 014 1 060 115 772 493 74
2009 1 013 1 054 73 695 572 130
Valtionveronalaiset tulot euroa/puolisot 2004 98 649 64 483 37 126 57 997 73 526 65 843
2009 68 470 75 705 30 313 69 639 77 884 69 703
Maatalouden ansio- ja pääomatulo euroa/puolisot 2004 2 063 53 328 1 778 49 392 1 742 46 269
2009 1 346 61 805 1 795 59 612 955 45 408
Maatalouden tulojen osuus valtionveronalaisista tuloista % 2004 2 83 5 85 2 70
2009 2 82 6 86 1 65
Viljelty pelto ha/tila 2004 60,66 37,46 59,86 34,13 65,09 49,02
2009 66,62 39,21 82,66 36,70 67,06 42,90

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (475,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 24.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mmtal/2009/mmtal_2009_2011-03-24_tie_001_fi.html