Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.10.2018

Producentpriserna för tjänster steg med 1,7 procent under juli-september från året innan

Enligt Statistikcentralen var förändringen i producentprisindexet för tjänster 1,7 procent på årsnivå under tredje kvartalet år 2018. Jämfört med föregående kvartal steg producentpriserna för tjänster med 0,3 procent.

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–III/2018

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–III/2018

Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 3:e kvartalet 2018

Tjänster efter näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
TOTALINDEX 103,8 0,3 1,7
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 103,1 0,6 2,7
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 106,8 0,7 2,5
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 103,0 0,1 0,9
L FASTIGHETSTJÄNSTER 104,4 0,4 1,5
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 103,9 0,2 1,7
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 101,4 0,0 -0,2
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 105,3 5,0 4,7
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 105,8 0,0 2,3
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 103,3 -0,5 0,7
S ANDRA TJÄNSTER 103,4 -0,2 1,7

Producentprisindex för tjänster täcker för närvarande ungefär 60 procent av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2018, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (262,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2018/03/pthi_2018_03_2018-10-24_tie_001_sv.html