Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2010

Kubikvolymen för bygglov minskade med 13 procent i september

I september 2010 beviljades bygglov för totalt 3,2 miljoner kubikmeter, vilket är 13 procent mindre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Under januari–september ökade kubikvolymen för bygglov för alla byggnader med 5 procent från året innan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade med 40 procent och för offentliga servicebyggnader med 19 procent. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader minskade däremot med 18 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

Beviljade bygglov, glidande årssumma

Beviljade bygglov, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade i september med 10 procent och särskilt kubikvolymen för bygglov för flervåningsbostadshus minskade med nästan 40 procent jämfört med september året innan. Kubikvolymen för bygglov för fristående småhus ökade med nästan en fjärdedel och för radhus med en dryg femtedel. Kubikvolymen för bygglov för andra än bostadsbyggnader minskade jämfört med året innan. Endast kubikvolymen för bygglov för lantbruksbyggnader var stigande.

I september 2010 beviljades bygglov för 2 698 nya bostäder, vilket är 17 procent färre än året innan. Antalet bygglov för fristående småhus och rad- och kedjehus ökade med en dryg fjärdedel. Byggloven för flervåningsbostadshus minskade med en tredjedel.

Volymökningen inom nybyggnad närmare 30 procent i september

I september 2010 ökade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med nästan 30 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande ökade mest, med 63 procent från året innan. Den kraftiga ökningen beror på den exceptionellt låga volymen av bostadsbyggande år 2009

Inom bostadsbyggande fortsatte särskilt volymen av rad- och kedjehusbyggande att öka kraftigt. Också volymen av byggande av flervåningsbostadshus och fristående småhus har stigit rejält under innevarande år. Volymen av annat än bostadsbyggande ökade med 6,8 procent från september 2009.

Mest minskade volymen av industribyggande, med nästan 21 procent. Kontorsbyggande minskade med 11 procent jämfört med september året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (332,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. september 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/09/ras_2010_09_2010-11-30_tie_001_sv.html