Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.2.2010

Valtion t&k-rahoitus kasvaa 155 miljoonaa euroa vuonna 2010

Vuoden 2010 talousarvion määrärahoja ja myöntämisvaltuuksia kohdennetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan kaikkiaan 2 055 miljoonaa euroa. T&k-rahoitus kasvaa Tilastokeskuksen mukaan edellisvuodesta 155 miljoonaa euroa. Samalla julkisen t&k-rahoituksen osuus bruttokansantuotteesta nousee arviolta 1,17 prosenttiin.

Opetusministeriön osuus valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta on 45 prosenttia ja työ- ja elinkeinoministeriön 37 prosenttia. Opetusministeriön tutkimus- ja kehittämisrahoitus on 933 miljoonaa euroa ja työ- ja elinkeinoministeriön runsaat 763 miljoonaa euroa. OPM:n t&k-rahoitus kasvaa vuonna 2010 noin 95 miljoonaa euroa ja TEM:in rahoitukseen tulee 40 miljoonan euron lisäys. OPM:n hallinnonalan rahoituksen lisäys on valtaosin Suomen Akatemian rahoituksen kasvua. Myös puolustusministeriön jakama t&k-rahoitus kasvaa lähes 22 miljoonaa euroa.

Suomen Akatemian t&k-rahoitus kasvaa 75 miljoonaa euroa, pääosin budjetointitavan muutoksesta johtuen. Akatemian rahoitus on kaikkiaan 384 miljoonaa euroa. Tekesin valtuuksiin ja määrärahoihin tulee 36 miljoonan euron lisäys ja t&k-rahoitus on 611 miljoonaa euroa. Yliopistojen tutkimusrahoitusta tilastoidaan 506 miljoonaa euroa, mikä on 16 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Lähinnä ministeriöissä tehtävän muun tutkimuksen rahoitus kasvaa 31 miljoonalla eurolla 218 miljoonaan euroon. Valtion tutkimuslaitosten harjoittaman t&k-toiminnan budjettirahoitus sen sijaan vähenee hieman vuonna 2010.

Yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan suurin luokka on yleinen tieteen edistäminen 44 prosentin osuudellaan. Teollisen tuotannon ja teknologian edistämisen osuus on 24 prosenttia sekä yhteiskuntapolitiikan ja –palveluiden lohkon 14 prosenttia.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus 2010

  T&k-rahoitus milj. € Osuus t&k-rahoituksesta, % Nimellismuutos vuodesta 2009, % Reaalimuutos vuodesta 2009, %
T&k-rahoitus yhteensä 2 055,2 8,2 6,2
Merkittävimmät hallinnonalat
Opetusministeriö 932,7 45,4 11,4 9,3
Työ- ja elinkeinoministeriö 763,4 37,1 5,5 3,5
Sosiaali- ja terveysministeriö 130,7 6,4 7,9 5,9
Maa- ja metsätalousministeriö 97,6 4,7 –4,1 –5,9
Organisaation mukaan
Yliopistot 506,3 24,6 3,3 1,4
Yliopistolliset keskussairaalat 40,0 1,9 0,0 –1,9
Suomen Akatemia 384,4 18,7 24,4 22,1
TEKES 610,8 29,7 6,2 4,3
Valtion tutkimuslaitokset 295,7 14,4 –1,1 –3,0
Muu tutkimusrahoitus 218,1 10,6 16,8 14,6

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Raili Kouvalainen (09) 1734 3513, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (498,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2010/tkker_2010_2010-02-25_tie_001_fi.html