Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.11.2020

Kriittisissä ammateissa työskenteleviä oli 735 000

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan Suomessa oli vuoden 2018 viimeisellä viikolla 2,4 miljoonaa työllistä. Kriittisissä ammateissa työskenteli 735 000 henkilöä eli 31 prosenttia kaikista työllisistä. Heistä noin 23 prosentilla oli samassa kotitaloudessa asuva alle kymmenvuotias lapsi. Kriittisillä aloilla työskentelevistä 67 prosenttia oli naisia (490 000 henkilöä).

Ammattiluokituksen karkeimmalla tasolla kokonaan kriittisiksi on määritelty sotilaat (8 000 henkilöä) ja maanviljelijät sekä metsätyöntekijät ym. (53 000).

Kriittisten ammattien ja muiden työllisten määrät ammattiluokituksen karkeimmalla tasolla vuonna 2018

Kriittisten ammattien ja muiden työllisten määrät ammattiluokituksen karkeimmalla tasolla vuonna 2018

Valtioneuvosto julkaisi listan kriittisistä ammateista koronakeväänä 2020. Näistä ammateista osa oli määritelty 100 % kriittisiksi ja osa 50 % kriittisiksi. Tässä tekstissä käsitellään kokonaan kriittisiksi luokiteltuja ammattiluokkia työllisten päätyösuhteista vuoden 2018 viimeiseltä viikolta. Tässä tarkasteltavat ammatit perustuvat Työ- ja elinkeinoministeriössä laadittuun listaan.

Kriittisiä ammatteja on ammattiluokituksen 4-numerotasolla 100 kappaletta. Kaiken kaikkiaan nelinumerotasolla olevia ammatteja on AML 2010 -luokituksessa 420 kappaletta.

Sotilaiden ja maanviljelijöiden sekä metsätyöntekijöiden ym. jälkeen eniten kriittisten ammattien työllisiä suhteessa ko. ammattiryhmän kaikkiin työllisiin oli luokissa muut työntekijät (48 %), palvelu- ja myyntityöntekijät (43 %) sekä johtajat (38 %).

Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöistä vain kaksi prosenttia oli määritelty kriittisiksi ja muodostui kokonaan yhdestä ammattiluokituksen kolminumeron ammattiryhmästä 751 Lihanleikkaajat, leipurit, meijeristit ym.

Viidessä vuodessa kriittisten ammattien työllisten määrä väheni 1 000 hengellä eli noin promillella. Samana aikana kaikkien työllisten määrä lisääntyi 72 000 hengellä eli 3 prosentilla.

Kriittisten ammattien jakaantuminen maantieteellisesti

Alueellisesti tarkasteltuna kriittisissä ammateissa työskenteleviä asui eniten Uudellamaalla (205 000 henkilöä), Pirkanmaalla (66 000) ja Varsinais-Suomessa (65 000). Suhteellisesti, maakunnan kaikkiin työllisiin verrattuna, eniten kriittisten ammattien edustajia oli Keski-Pohjanmaalla (11 000 henkilöä, 39 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (30 000, 38 %) ja Kainuussa (11 000, 38 %).

Kriittisissä ammateissa työskenteleviä oli alle 30 prosentin osuus kaikista maakunnassa työskentelevistä vain Uudellamaalla (26 %).

Suhteessa asukaslukuun kriittisten ammattien työllisiä oli eniten Pohjois-Pohjanmaa (34 %), Etelä-Savo (30 %) ja Varsinais-Suomi (30 %). Asukasluvun suhteen kriittisten ammattien työllisiä oli alle 10 prosenttia Kymenlaaksossa, Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Etelä -Karjalassa.

Kriittisten ammattien osuudet kaikista työllisistä asuinmaakunnittain vuonna 2018

Kriittisten ammattien osuudet kaikista työllisistä asuinmaakunnittain vuonna 2018

Perheelliset kriittisissä ammateissa

Kriittisissä ammateissa vuonna 2018 oli 170 000 aikuista, joiden kanssa samassa huoneistossa asui vähintään yksi alle 10-vuotias lapsi. Näiden vanhempien osuus kaikista kriittisillä aloilla työskentelevistä oli 23 prosenttia. Tarkastelun kohteeksi on valittu alle 10-vuotiaat, koska toinen vanhempi voi jäädä tilapäiselle hoitovapaalle, mikäli tämän ikäinen lapsi sairastuu. 

Lapsiperheellisillä isoimmat osuudet kriittisistä ammateista (ammatit, joissa yli 10 henkilöä) vuonna 2018 olivat kätilöt (970 henkilöä, 40 %), lennonjohtajat (110, 39 %), proviisorit (560, 38 %), jarru-, turvalaite- ja vaihdetyöntekijät (750, 37 %) ja sairaankuljetuksen ensihoitajat (1 200, 35 %).

Kriittisissä ammateissa työskentelevien perheellisten suurimmat osuudet ammattiryhmittäin 4-numerotasolla vuonna 2018

Kriittisissä ammateissa työskentelevien perheellisten suurimmat osuudet ammattiryhmittäin 4-numerotasolla vuonna 2018

Vuonna 2018 kriittisillä aloilla työskenteleviä, alle 10 -vuotiaiden lasten äitejä, oli yhteensä 118 000, joka oli 16 prosenttia kaikista kriittisillä aloilla työskentelevistä henkilöistä. Yleisimmät ammattiryhmät äideillä olivat sairaanhoitajat (20 000, 30 prosenttia kaikista ammattiluokan naisista), lähihoitajat (16 000, 23 %), ja lasten hoitotyöntekijät (10 000, 25 %). Äitien kymmenessä yleisimmässä kriittisessä ammatissa työskenteli 85 000 henkilöä, joka oli 72 prosenttia kaikista kriittisissä ammateissa työskentelevistä äideistä.

Vastaavasti vuonna 2018 kriittisillä aloilla työskenteleviä, alle kymmenen -vuotiaiden lasten isiä oli yhteensä 54 000, joka oli 7 prosenttia kaikista kriittisillä aloilla työskentelevistä henkilöistä. Yleisimmät ammattiryhmät isillä olivat kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat (8 000, 20 % kaikista ammattiluokan miehistä), liha- ja lypsykarjan kasvattajat (2 700, 21 %) ja lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat (2 500, 30 %). Isien kymmenessä yleisimmässä kriittisessä ammatissa työskentelee 25 000 henkilöä, joka oli 10 prosenttia kaikista kriittisissä ammateissa työskentelevistä isistä.

Tilastokeskuksen vuoden 2018 työssäkäyntitilastossa 18–74-vuotiaiden palkansaajien ja yrittäjien vuoden viimeisen viikon mukaiset ammatit on luokiteltu kansallisen Ammattiluokitus 2010 (AML2010) -standardin mukaisiin ammattiryhmiin.


Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juho Keva 029 551 3061, Elina Mikkelä 029 551 2973, info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (348,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. toimiala, työnantajasektori ja työpaikat 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2018/04/tyokay_2018_04_2020-11-09_tie_001_fi.html