Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.11.2014

Det relativa arbetslöshetstalet för oktober 8,3 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i oktober 2014 till 220 000, vilket var 26 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,3 procent, medan det var 7,4 procent i oktober året innan. Antalet sysselsatta var 7 000 färre än i oktober året innan. Det fanns 33 000 fler dolt arbetslösa utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/10–2014/10, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/10–2014/10, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i oktober 2014 till 2 419 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 7 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta minskade inom den privata sektorn och ökade inom den offentliga sektorn jämfört med oktober 2013.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i oktober 67,6 procent, medan det året innan var 68,1 procent. Det relativa sysselsättningstalet var 68,2 procent för män och 67,0 procent för kvinnor. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,3 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i oktober 2014 till 220 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 26 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 133 000 män och 87 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i oktober 8,3 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,7 procent för män och 6,9 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,9 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i oktober totalt 651 000. Av dem var 229 000 sysselsatta och 53 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 283 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i oktober 18,8 procent, dvs. 2,3 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,2 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15-24 år av befolkningen i samma ålder var 8,2 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i oktober 2014 till 1 459 000, dvs. 10 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 150 000 dolt arbetslösa , dvs. 33 000 fler än i oktober år 2013.

Förändringar i sysselsättningen 2013/10 – 2014/10 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2013/10 2014/10 2013/10 - 2014/10
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 090 4 099 0,2
Arbetskraft totalt 2 620 2 639 0,7
Sysselsatta 2 426 2 419 –0,3
– löntagare 2 103 2 080 –1,1
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 323 339 4,9
Arbetslösa 194 220 13,5
Ej i arbetskraften 1 470 1 459 –0,7
– Dolt arbetslösa 117 150 28,1
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 68,1 67,6 –0,5
Relativt arbetslöshetstal 7,4 8,3 0,9
Relativt arbetskraftstal 64,1 64,4 0,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av oktober 2014 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 320 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 30 000 fler än i oktober året innan.

Arbetslösheten ökade från oktober året innan inom alla NTM-centralers områden: mest i Österbotten (16 %), Nyland (14 %), Södra Österbotten (13 %) och Egentliga Finland (12 %). I slutet av oktober var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 24 000, vilket var 4 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av oktober omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 130 000 personer, dvs. 12 000 fler än i oktober året innan. Servicen omfattade 4,9 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 41 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 5 000 fler än i oktober året innan. I oktober anmäldes 34 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. lika mycket som i oktober året innan.

Förändringar 2013/10–2014/10 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2013/10 2014/10 2013/10 - 2014/10
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 290 320 10,5
– arbetslösa längre än ett år 78 93 19,6
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 118 130 10,2
– sysselsatta 35 37 5,9
– i arbetskraftsutbildning, i träning 31 29 –6,7
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 12 12 –0,1
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 39 52 30,8
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 34 34 –0,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu


Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (461,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 25.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/10/tyti_2014_10_2014-11-25_tie_001_sv.html