Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.12.2014

Det relativa arbetslöshetstalet för november 8,2 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i november 2014 till 215 000, vilket var 6 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent, medan det var 7,9 procent i november året innan. Antalet sysselsatta var 9 000 färre än i november året innan. Det fanns 12 000 fler dolt arbetslösa utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/11–2014/11, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/11–2014/11, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i november 2014 till 2 422 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 9 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta minskade inom den privata sektorn och ökade inom den kommunala sektorn jämfört med november 2013.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i november 67,3 procent, medan det året innan var 67,8 procent. Det relativa sysselsättningstalet var 68,0 procent för män och 66,6 procent för kvinnor. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,2 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i november 2014 till 215 000 (felmarginal ±17 000), dvs. 6 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 118 000 män och 97 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i november 8,2 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,7 procent för män och 7,6 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 9,0 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i november totalt 650 000. Av dem var 244 000 sysselsatta och 53 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 298 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i november 17,9 procent, dvs. 2,6 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 21,2 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 8,2 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i november 2014 till 1 462 000, dvs. 12 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 156 000 dolt arbetslösa , dvs. 12 000 fler än i november år 2013.

Förändringar i sysselsättningen 2013/11 – 2014/11 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2013/11 2014/11 2013/11 - 2014/11
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 091 4 099 0,2
Arbetskraft totalt 2 641 2 637 –0,1
Sysselsatta 2 431 2 422 –0,4
– löntagare 2 094 2 074 –0,9
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 338 348 3,1
Arbetslösa 209 215 2,8
Ej i arbetskraften 1 450 1 462 0,8
– Dolt arbetslösa 144 156 8,4
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 67,8 67,3 –0,5
Relativt arbetslöshetstal 7,9 8,2 0,2
Relativt arbetskraftstal 64,5 64,3 –0,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av november 2014 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 327 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 31 000 fler än i november året innan.

Arbetslösheten ökade från november året innan inom alla NTM-centralers områden: mest i Österbotten (16 %), Nyland (16 %), Satakunta (12 %) och Södra Österbotten (11 %). I slutet av november var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 27 000, vilket var 3 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av november omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 131 000 personer, dvs. 6 000 fler än i november året innan. Servicen omfattade 5,0 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 41 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 5 000 större än i november året innan. I november anmäldes 32 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 2 000 fler än i november året innan.

Förändringar 2013/11–2014/11 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2013/11 2014/11 2013/11 - 2014/11
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 296 327 10,3
– arbetslösa längre än ett år 80 94 18,8
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 125 131 4,8
– sysselsatta 35 36 2,9
– i arbetskraftsutbildning, i träning 32 30 –7,7
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 13 13 –2,7
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 44 52 17,7
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 30 32 8,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liisa Larja 029 551 3461, Mirja Tiisanoja 029 551 3226, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (461,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/11/tyti_2014_11_2014-12-23_tie_001_sv.html