Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.12.2014

Teollisuuden voitot romahtivat vuonna 2013

Teollisuuden (toimialat B ja C) liikevaihto oli 136,8 miljardia euroa vuonna 2013. Vuotta aiemmin liikevaihtoa kertyi 139,0 miljardia joten pudotusta oli 1,6 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen julkaisemasta Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastosta 2013. Vastaavaa ajanjaksoa kuvaavan Teollisuustuotanto 2013 –julkaisun mukaan myydyn tuotannon arvo oli 82,2 miljardia, jossa oli vähennystä 6,7 prosenttia edellisvuodesta.

Teollisuuden vaikeudet näkyvät selvimmin tilinpäätösten alimmaisilla riveillä. Teollisuusyritysten yhteenlaskettu kirjanpidollinen tilikauden tulos oli 482 miljoonaa euroa vuonna 2013. Edellisvuonna tulosta kertyi 3,1 miljardia, joten 2,7 miljardin putous näkyy ja tuntuu luvuissa. Huonoon tuloskehitykseen vaikuttivat kaivostoiminnan tappiot ja teollisuuden alentuneet rahoitustuotot.

Kaivostoiminnan ja teollisuuden kannattavuus 2012–2013

  B Kaivostoiminta B Kaivostoiminta C Teollisuus C Teollisuus
2012 2013 2012 2013
milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa
Liikevaihto 1 805 1 730 137 251 135 093
Käyttökate 303 171 5 997 7 264
Nettotulos -16 -842 1 636 999
Tilikauden tulos -57 -1 482 3 204 1 964

Tilikauden tuloksen lasku näkyy erityisen selvästi toimialalla B eli kaivostoiminnassa. Kaivostoiminta kerrytti liikevaihtoa 1,7 miljardia eli vajaat 100 miljoonaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevaihto laski 4,1 prosenttia. Kaivostoiminnan yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,5 miljardia miinuksella eli tappiota syntyi melkein liikevaihdon verran.

Tilastoluvuissa ja niiden tulkinnassa on hyvä huomioida yritysrakenteiden vaikutus lukuihin. Tilinpäätöstilastot laaditaan siten, että oikeudellisten yksikköjen tilinpäätösluvut lasketaan sellaisenaan yhteen. Tällöin yritystoiminnan konsernirakenteesta johtuen saattaa lukuihin sisältyä kertaantumista. Esimerkiksi kaivostoiminnassa varsinaista toimintaa harjoittavan tytäryrityksen suuret tappiot voivat heijastua tytäryhtiöosuuksien alaskirjauksina emoyhtiön tilinpäätökseen aiheuttaen näin toimialan yhteenlasketuissa luvuissa tuplaantumista.

Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omilla kyselyillä.

Yritykset Suomessa 2013

Vuonna 2013 Suomessa toimi 354 081 yritystä, joiden yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli yhteensä hieman yli 1,47 miljoonaa. Yrityksiä toimi eniten rakentamisen (toimiala F) sekä kaupan (toimiala G) toimialoilla. Eniten työvoimaa työskenteli teollisuuden (toimiala C) sekä kaupan toimialoilla. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 394,2 miljardia euroa. Yritysten henkilö- ja lukumäärätiedot eivät ole vertailukelpoisia Yritysrekisterin vuositilaston edellisiin julkaisuihin nähden, koska tilastoitavien yritysten rajausta on muutettu.

Suurin osa yrityksistä oli oikeudelliselta muodoltaan osakeyhtiöitä tai luonnollisia henkilöitä, eli ammatin- tai elinkeinonharjoittajia. Näiden oikeudellisten muotojen yhteenlaskettu osuus kaikista yrityksistä oli noin 85 %. Elinkeinonharjoittajia oli 165 078 ja osakeyhtiöitä 136 735 kappaletta. Kommandiittiyhtiöitä toimi 18 575 ja avoimia yhtiöitä 6 459.

Henkilöstöllä mitattuna kaikkein suurimmat ja pienimmät yritykset työllistivät eniten vuonna 2013. Alle viiden hengen yrityksissä työskenteli 281 620 henkeä. Vastaavasti yli 1 000 hengen yritykset työllistivät 279 930 henkilöä. Alle viiden hengen yrityksiä toimi 314 975 kappaletta ja yli tuhannen työntekijän yrityksiä toimi 112 kappaletta.

Liikevaihdoltaan suuria, yli 200 miljoonan euroon yrityksiä, toimi 230 kappaletta vuonna 2013. Liikevaihdoltaan pienimpiä yrityksiä, joiden liikevaihto oli alle 40 tuhatta euroa, toimi 166 405 kappaletta, ja ne työllistivät yhteensä noin 135 500 henkeä. Liikevaihdoltaan suurimman kokoluokan yritykset toimivat teollisuuden ja vähittäiskaupan toimialoilla.

Kuntien omistamia yrityksiä ja kuntien liikelaitoksia toimi 1 853 kappaletta ja ne työllistivät yhteensä 21 307 henkeä. Valtion omistamat 222 yritystä työllistivät vastaavasti 61 780 henkeä. Yksityiset kotimaiset yritykset työllistivät hieman alle 1,16 miljoonaa henkeä. Valtio-omisteisia yrityksiä toimi eniten kiinteistöalan toimialaluokassa L sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla H. Valtio-omisteisia teollisuusyrityksiä toimialoilla B ja C oli yhteensä 25 kappaletta. Kuntien omistamat yritykset keskittyvät sähkö-, kaasu-, lämpö- sekä jäähdytysliiketoimintaan toimialalla D, kiinteistöalalle sekä vesi-, viemäri-, jätevesihuollon sekä muun ympäristön puhtaanapidon toimialalle E.

Yritystilastointi uudistuu, aikasarjoissa katkoksia

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoa. Tilastovuodesta 2013 lähtien tilinpäätöstilastot julkaistaan yhdessä yritysrekisterin tietojen kanssa yhtenä tilastona. Merkittävimmät muutokset liittyvät toimialaluokituksen, yritystietojen (mm. liikevaihto- ja henkilöstötieto) ja yritysjärjestelyjen käsittelyn yhtenäistämiseen sekä päättelysääntöihin, jonka perusteella tilastoitava yritys- tai toimipaikkajoukko muodostetaan. Tiedot eivät ole vertailukelpoisia Yritysrekisterin vuositilaston edellisiin julkaisuihin nähden, koska tilastoitavan yrityksen rajausta on muutettu. Lisätietoja uudistuksesta löytyy sivuilta Muutoksia tässä tilastossa ja Laatuseloste.


Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jaakko Salmela 029 551 3454, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (300,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 18.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrti/2013/yrti_2013_2014-12-18_tie_001_fi.html