Maksullisuus ja hinnat

Tilastokeskus tuottaa maksuttomia ja maksullisia tietotuotteita ja -palveluita. Kaikki budjettirahoituksella tuotettu tilastotieto on saatavilla maksutta internetissä. Maksullisena palveluna tuotetaan käyttäjien erityistarpeisiin vastaavia tuotteita ja palveluita, joiden tuottamisesta peritään maksu valtiovarainministeriön asetuksen 1161/2022 (Finlex) mukaisesti.

Tilastokeskuksen maksullista toimintaa ohjaavat valtiovarainministeriön asetuksen lisäksi valtion maksuperustelaki 150/1992 (Finlex) ja valtion maksuperusteasetus 211/1992 (Finlex).

Maksullisia tuotteita ja palveluita

  • tilastoalan julkaisut ja lehdet lukuun ottamatta tilastokohtaisia julkaisuja itsepalveluna internetissä
  • kaikkien julkaisujen painatus- ja toimituskulut
  • tutkimukset sekä tilasto- ja muut asiantuntijapalvelut, kuten haastattelu- ja tiedonkeruupalvelut, koulutus-, luento- ja konsultointipalvelut sekä tietotekniikkapalvelut
  • tutkimus- ja muiden aineistojen muokkaaminen sekä muut niihin liittyvät palvelut
  • rekisteripalvelut, esim. tietojen luovuttaminen Tilastokeskuksen Yritys- ja toimipaikkarekisteristä
  • asiakaskohtaiset tietokantapalvelut
  • Tilastokeskuksen tilojen ja laitteiden käyttö
  • kuolintodistusten jäljennökset tutkimus- ja tilastotarkoituksiin
  • muut edellä mainittuihin verrattavat tuotteet ja palvelut, kuten valokopiot ja muut jäljennökset.

Yksittäisten tuotteiden ja palveluiden hinnat löytyvät kunkin palvelun sivulta.

Työn tunti- ja päivähinnat

Esimerkiksi erityisselvityksenä tehty toimeksianto hinnoitellaan tuntiveloituksena tehtyjen työtuntien mukaan. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Maksullisen työn tuntihinta: työn vaativuudesta riippuen 65–130 euroa/tunti.

Haastattelutyön tuntihinta: 30 euroa/tunti.

Konsultointityön päivähinta: Koko päivän veroton konsultointihinta on 880 euroa. Tämä sisältää myös valmistelutyön.

Matka- ja materiaalikustannukset laskutetaan erikseen.