Tietoa teemoittain

Yhteiskunta ja yhdenvertaisuus

Maahanmuuttajat ja kotoutuminen
Keskeisimpiä tietoja maahanmuuttajataustaisesta väestöstä ja viime vuosien kansanvälisestä muuttoliikkeestä. Sivuilla kuvataan myös maahanmuuttajataustaisten kotoutumista Suomeen esimerkiksi työmarkkinatilastojen ja koulutustilastojen kautta.
Sukupuolten tasa-arvo
Sukupuolten välinen tasa-arvo suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Kestävä kehitys ja ympäristö

Kasvihuonekaasuinventaario
Inventaariolaskelma, kasvihuonekaasujen kansallisen arviointijärjestelmän kuvaus sekä tärkeimmät inventaarioon liittyvät sopimukset, ohjeistot ja raportit.
Kestävä kehitys
Kestävän kehityksen YK-indikaattoreita eli SDG-indikaattoreita kuvioina ja taulukoina.
Kiertotalous
Kiertotalouden tavoitteena on siirtyä kehämäiseen malliin, jossa raaka-aineet, tuotteet ja energia kiertävät taloudessa mahdollisimman pitkään ja niitä kulutetaan maapallon kantokyvyn rajoissa. Teemasivustolla esitellään kiertotalousliiketoiminnan indikaattorit.
Ympäristötilinpito
Tilastotietoa, artikkeleita ja tietolähteitä ympäristötilinpidon alueelta, sekä ympäristötilinpidon kuvaus ja käsitteet.

Talous ja globalisaatio

Kansantalouden tilinpito
Eri näkökulmia valottavia tilastoja kansantalous ja julkinen talous -aihealueilta.
Ympäristötilinpito
Tilastotietoa, artikkeleita ja tietolähteitä ympäristötilinpidon alueelta, sekä ympäristötilinpidon kuvaus ja käsitteet.

Muita teemoja

Poimintoja tilastovuodesta
Erilaisiin juhlapäiviin ja vuodenaikoihin liittyviä tilastokoosteita.
Satavuotias Suomi tilastojen valossa
Tilastotietoa 100-vuotiaasta Suomesta.

Taulukoita teemoittain tilastotietokannoista

Teemasivujen lisäksi Tilastokeskuksella on monia tilastotietokantoja, joista saat helposti poimittuja lukuja eri aiheista. Tutustu tietokantoihin.

Päivitetty 7.2.2022