Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvon teemasivut kokoavat tilastotietoa naisten ja miesten asemasta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta Suomessa. Sivuille on koottu keskeisiä tilastotietoja teemoittain sekä linkit eri aiheiden tilastojen sivuille ja muihin tietolähteisiin.

Tilastotietoa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta löytyy myös julkaisusta Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2021.

Perustietoja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (infografiikka tekstimuodossa).

Tilastokeskuksen tilastot perustuvat pääasiassa koko väestöä tai ikäluokkia koskeviin rekisteri- ja survey-aineistoihin. Lähtöaineistona on yleensä Väestötietojärjestelmä. Näin ollen sukupuolten tasa-arvoa koskevissa tilastoissa käsitellään useimmiten vain juridisia sukupuolia, naisia ja miehiä.

Kansainvälinen yhteistyö 

Tilastokeskus toimi vuosina 2016-2017 YK:n tilasto-osaston (UNSD) tasa-arvotilastojen IAEG-GS-asiantuntijaryhmän puheenjohtajana ja tämän jälkeen vuoteen 2020 asti varapuheenjohtajana. Tällä hetkellä Suomi toimii tasa-arvoindikaattorityöryhmän (Advisory Group on Gender Indicators) puheenjohtajana. Asiantuntijaryhmä koordinoi ja ohjaa YK:n tasa-arvotilasto-ohjelmaa (Global Gender Statistics Programme).   

Lisätietoa muusta kansainvälisestä yhteistyöstä löytyy Linkit-sivulta.  

Ajankohtaista

 

Päivitetty 23.5.2023