Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa

Mitä tutkitaan?

Tilastokeskus julkaisee Avointen työpaikkojen tilastoa.Tietoja käyttävät myös Eurostat ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Tiedustelussa selvitetään avoimia työpaikkoja sekä työvoiman hakemista ja palkkaamista julkisilla ja yksityisillä toimipaikoilla. Tutkimus on yksi keskeisistä TEMin julkaiseman Ammattibarometrin tutkimuslähteistä. Ammattibarometri julkaistaan kahdesti vuodessa.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot verkkokyselyllä ja puhelinhaastatteluin toimipaikkojen rekrytoinnista vastaavilta henkilöiltä. Tiedonkeruu toteutetaan neljännesvuosittain maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Joka neljänneksellä on mukana 2 500 toimipaikkaa. Toimipaikat ovat mukana korkeintaan kahtena vuonna peräkkäin.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen toimipaikan tai yrityksen tietoja ei voi tunnistaa.

Miten kyselyyn vastataan?

Toimipaikoille lähetetään sähköpostitse vastauskutsu, jossa on tunnukset lomakkeelle kirjautumista varten.

Ne kohteet, joissa ei ole mahdollisuutta vastata verkossa, haastatellaan puhelimitse. Tilastokeskuksen puhelinhaastattelija ottaa yhteyttä toimipaikkaan.

 

Lisätiedot

Avointen työpaikkojen tutkimus

Tilastokeskus (Avointen työpaikkojen tutkimus ja vastaaminen):
yliaktuaari Matti Lahdenmäki, puh. 029 551 3690, matti.lahdenmaki@stat.fi

yliaktuaari Juhani Saari, puh. 029 551 3575, juhani.saari@stat.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö (työ- ja elinkeinoministeriön selvitys):
erikoissuunnittelija Heikki Räisänen, puh. 029 50 47118, heikki.raisanen@tem.fi