Riksomfattande FIMAGE-undersökning

Undersökningen FIMAGE genererar aktuell information om axelbesvär bland vuxna som bor i Finland, om vilka faktorer som påverkar besvären samt hur axelbesvär påverkar livskvaliteten och funktionsförmågan. Undersökningsresultaten publiceras i internationella och finska medicinska tidningar.

Syftet med undersökningen

Syftet är att med hjälp av den information som genereras i undersökningen:
• kunna förebygga och behandla axelbesvär bättre än tidigare
• främja funktionsförmågan och välbefinnandet hos dem som har axelbesvär
• förbättra hälsovårdstjänsterna i Finland för personer som har besvär i stöd- och rörelseorganen.

Vem är det som gör undersökningen

Undersökningen genomförs av forskningsgruppen FIMAGE vid Helsingfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Den består av internationellt erkända forskare som undersöker sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Deltagande i undersökningen

Personer som har fått ett inbjudningsbrev kan delta i undersökningen.
Brev

Anmälningsanvisningar finns i brevet och på THL:s hemsida thl.fi/fimage

Statistikcentralen riktar sig per telefon till de inbjudna som inte själva har angett om de vill delta.

Mer information och anmälning

thl.fi/fimage