Lärarnas användning av arbetstid 2022

OAJ och Statistikcentralen undersöker hur lärarna använder sin arbetstid och orkar i arbetet.

Vad undersöker man?

Statistikcentralen genomför på uppdrag av Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ en enkätundersökning, vars syfte är att undersöka hur lärarna använder sin arbetstid och orkar i arbetet. I undersökningen utreds hur mycket tid som i praktiken går åt till olika arbetsuppgifter samt under vilka veckodagar och vilka tider på dygnet arbetet utförs.

Med hjälp av undersökningen produceras information om lärarnas arbetsförhållanden och eventuella problem med dimensioneringen av arbetstiderna.

När och hur samlar man in uppgifter?

Statistikcentralen samlar in uppgifterna med en webbenkät under hösten 2022. För enkäten har 7 000 personer slumpmässigt valts ut. De har alla antingen avlagt examen som ger lärarbehörighet eller under statistikåret 2021 arbetat som lärare enligt Statistikcentralens sysselsättningsmaterial.

Svarsinstruktioner

I dagboken ombes du föra bok över dina arbetsuppgifter med anknytning till lärararbetet under en vecka. Du kan antingen fylla i veckans arbetsuppgifter på en och samma gång eller logga in och komplettera dina arbetade timmar så ofta som du vill medan insamlingen pågår.

  • När du fyller i dagboken, anteckna bara de timmar då du har utfört uppgifter med anknytning till lärararbetet.
  • Observera att raster ska föras in som separata anteckningar.
  • Du kan anteckna arbetsuppgifter i dagboken i 15 minuters perioder.
  • Du kan med en och samma anteckning anteckna arbetsuppgiftens hela längd, dvs. du behöver inte fylla i varje 15 minuters period separat. 
  • Med blanketten samlas också in uppgifter om arbete som du utfört under veckoslutet. Kom ihåg att anteckna också veckoslutets arbetstimmar. Om du inte arbetar under veckoslutet, lämna dagboken tom för lördag och söndag.
  • Kom ihåg att spara anteckningarna nere på sidan eller uppe till vänster i dagboken varje gång då du fyllt i uppgifter. Du ser de sparade uppgifterna nästa gång du loggar in på blanketten.

Mer detaljerade svarsinstruktioner och förklaringar av arbetstidskoderna som visas på blanketten finns här: Svarsinstruktioner (PDF)

Datasekretess

Personuppgiftsansvarig för undersökningen är OAJ.
Behandlingen av personuppgifterna för de personer som valts ut för undersökningen förklaras närmare i undersökningens dataskyddsbeskrivning som finns på OAJ:s hemsida: https://www.oaj.fi/sv/oaj/oajs-dataskyddsbeskrivning/

De som bearbetar uppgifterna vid Statistikcentralen har enligt lagen tystnadsplikt. Statistikcentralen överlåter materialet till forskarna vid OAJ utan namnuppgifter, och det är inte möjligt att direkt identifiera dem som deltagit i undersökningen i materialet.

Hur besvaras enkäten?

De personer som valts ut för undersökningen får ett brev, där de ombeds delta i undersökningen, hem med posten. Enkäten besvaras via webben. I brevet finns svarsanvisningar för webblanketten samt en personlig användaridentifikation och lösenord, med vilka man kan besvara blanketten.

Logga in på blanketten från denna länk

Följebrev (PDF)

Broschyr (PDF)

Tilläggsinformation

Undersökningens innehåll:
Mika Väisänen, OAJ
mika.vaisanen@oaj.fi
020 748 9618

Koder och webbenkäten:
Joona Mäkelä, Statistikcentralen
Henna Attila, Statistikcentralen
opeaika@stat.fi
029 551 3836