Käyttäjän opas

Käyttäjän oppaassa kerrotaan, mitä asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamat suhdannetiedot ovat, kuinka tiedot on tuotettu sekä opastetaan suhdannetietojen tulkinnassa ja hyödyntämisessä. Lisäksi oppaassa kuvataan lyhyesti asiakaskohtaisen suhdannepalvelun toimintaa sen alkuajoista tähän päivään.

Oppaasta löydät tietoa:

  • asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietosisällöstä
  • tietopaketin tilaamiseen liittyvistä vaiheista ja hinnoittelusta
  • tilastoon liittyvistä peruskäsitteistä, aineistoista ja niiden kattavuudesta
  • käytetyistä laskentamenetelmistä
  • tietojen tulkinnasta ja niiden hyödyntämisestä
  • lyhyesti suhdannepalvelun kehittämisestä.

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu, käyttäjän opas (pdf)