Tietojen käyttö

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tarjoaa tilaajalleen monia käyttömahdollisuuksia. Se tarjoaa apua muun muassa

  • liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun
  • yrityksen toimintaympäristön ajantasaiseen seurantaan
  • elinkeinotoiminnan alueelliseen kehittämiseen ja seurantaan
  • työllisyystilanteen seurantaan
  • elinkeinoelämän hankkeiden arviointiin
  • talouden rakenteiden ja kehityksen analysointiin
  • päätöksentekoon

ja toimii oivallisesti nopeana vertailutietona suhdanne-ennusteille ja barometreille.

Alla olevista linkeistä näkee miten osa asiakkaistamme hyödyntää meiltä tilattavaa palvelua omissa talouskatsauksissaan: