Tuote- ja palvelutarjonta

Indeksisarjat
Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa nopeita ja yksilöllisiä liikevaihdon, palkkasumman, henkilöstömäärän ja viennin suhdannekuvaajia. Liikevaihto- ja vientitietojen julkaisuviive on kolme kuukautta, palkkasumman ja henkilöstömäärän kuukautta lyhyempi.
Kasvukatsaus
Indeksisarjojen lisäksi Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa kasvukatsauksia tietojen syvällisemmän tulkinnan ja analyysin tueksi. Kasvukatsaus kuvaa seurattavan toimialan, alueen tai yritysryhmän kasvun tasaisuutta tarkasteltavan muuttujan suhteen. Kasvukatsauksen avulla pystytään esimerkiksi selvittämään, paljonko tietynkokoiset yritykset vaikuttavat alan kasvuun tai nojaako vaikkapa tietyn toimialan kasvu vain muutamien voimakkaasti kasvavien yritysten menestykseen.
Pienyritysten suhdannetiedot
Pienyritysten suhdannetiedot kuvaavat suomalaisten pienyritysten suhdannekehitystä eri päätoimialoilla. Tietoja on saatavilla teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelualojen päätoimialoilta. Tiedot on mahdollista päivittää 4 kertaa vuodessa.