Indeksisarjat

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa nopeita ja yksilöllisiä liikevaihdon, palkkasumman, henkilöstömäärän ja viennin suhdannekuvaajia. Liikevaihto- ja vientitietojen julkaisuviive on kolme kuukautta, palkkasumman ja henkilöstömäärän kuukautta lyhyempi.

Tiedot tuotetaan toimialoittain, alueittain tai yritysryhmittäin. Toimialoittaiset tiedot tuotetaan toimialaluokituksen mukaisesti. Ne voivat koostua tietystä yksittäisestä toimialalasta tai eri toimialojen yhdistelmistä jopa 5-numerotasolle asti. Rajaaminen on mahdollista myös alueellisesti postinumerotasolla tai aina kuntatasolta koko maan tasolle asti. Rajaus kuitenkin edellyttää, että kuvattavalla alueella toimivat tietosuojan edellyttämät vähintään 30 yritystä. Asiakas voi myös määritellä haluamiensa vähintään 30 yrityksen ryhmän y-tunnusten perusteella. Tällöin tietoja voidaan käyttää muun muassa kilpailijoiden, alihankkijoiden, yritysketjun kokonaiskehityksen, järjestöjen jäsenyritysten tai esimerkiksi yritystukea saaneiden yritysten kehityksen arviointiin.

Suhdannetiedot toimitetaan asiakkaalle yksilöllisinä toimitusajankohtina. Toimitus voi olla toistuvaa tai kertaluonteista. Toistuvien toimitusten tiheys voi olla esimerkiksi puolivuosittain tai kuukausittain. Toimituksiin on mahdollista liittää vertailutiedot koko maan kehitystä kuvaavista liikevaihto- ja palkkasummasarjoista.

Asiakkaalle toimitettavat tiedot sisältävät valittujen muuttujien, toimialojen ja alueiden indeksisarjat seuraavan luettelon mukaisesti:

  • alkuperäiset indeksisarjat
  • kausitasoitetut indeksisarjat sekä trendiluvut
  • alkuperäisestä indeksisarjasta lasketut kuukausittaiset muutosprosentit
  • laskennassa mukana olevien yritysten ja toimipaikkojen lukumäärät
  • toimialoittaiset aikasarjakuviot
  • neljännesvuosittaiset muutosprosentit ja -kuviot toimialoittain
  • haluttaessa lyhyt seloste laskennan tuloksista
  • rakenneselvitys suhdannetietojen tueksi Yritysrekisterin uusimmalta valmiilta vuodelta

Suhdannetiedot tuotetaan pääsääntöisesti vuoden 2015 tammikuusta alkaen uusimpaan laskettavaan kuukauteen asti. Laskennan perusvuotena käytetään vuotta 2015 (2015=100).