Kasvukatsaus

Indeksisarjojen lisäksi Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa kasvukatsauksia tietojen syvällisemmän tulkinnan ja analyysin tueksi. Kasvukatsaus kuvaa seurattavan toimialan, alueen tai yritysryhmän kasvun tasaisuutta tarkasteltavan muuttujan suhteen. Kasvukatsauksen avulla pystytään esimerkiksi selvittämään, paljonko tietynkokoiset yritykset vaikuttavat alan kasvuun tai nojaako vaikkapa tietyn toimialan kasvu vain muutamien voimakkaasti kasvavien yritysten menestykseen.

Kasvukatsaus analysoi kasvua pilkkomalla sen erilaisiin osiin erilaisten luokittelujen avulla. Näitä luokitteluja ovat

  • luokittelu kasvaneisiin ja supistuneisiin yrityksiin
  • kiinteisiin kasvuperusteisiin perustuva luokittelu (esim. > 15 % kasvaneet)
  • kasvun nopeuteen perustuva luokittelu, jossa yritykset jaetaan neljään samansuuruiseen osaan kasvuvauhdin perusteella
  • henkilöstön kokoon perustuva luokittelu (esim. < 5 henkeä työllistävät yritykset)
  • luokittelu yksi- ja monitoimintaisiin yrityksiin