De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Totalproduktion

Med volymen av totalproduktionen avses produktionen under ett kalenderår i ett företag eller på ett arbetsställe. Den består av såld produktion eller produktion som producerats för lager och som är avsett för försäljning samt av produktion som vidareförädlas eller redan har vidareförädlats i företaget. Totalproduktionen för kalenderåret frågas, förutom för såld produktion, bara gällande särskilt specificerade varor. För totalproduktionen anges i allmänhet bara volymen, inte värdet.

Uppgiften om totalvolym frågas som kompletterande uppgift ifråga om de varubenämningar inom totalproduktionen gällande vilka man antar att uppgifterna om såld produktion (dvs. försäljning) inte beskriver den faktiska tillverkningen tillräckligt väl.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Med volymen av totalproduktionen avses produktionen under ett kalenderår i ett företag eller på ett arbetsställe. Den består av såld produktion eller produktion som producerats för lager och som är avsett för försäljning samt av produktion som vidareförädlas eller redan har vidareförädlats i företaget. Totalproduktionen för kalenderåret frågas, förutom för såld produktion, bara gällande särskilt specificerade varor. För totalproduktionen anges i allmänhet bara volymen, inte värdet.

Uppgiften om totalvolym frågas som kompletterande uppgift ifråga om de varubenämningar inom totalproduktionen gällande vilka man antar att uppgifterna om såld produktion (dvs. försäljning) inte beskriver den faktiska tillverkningen tillräckligt väl.

Volymen av totalproduktionen = volymen av den tillverkade produktionen under statistikåret oberoende av om den är avsedd för försäljning eller för vidareförädling inom samma juridiska enhet.

Ifall totalproduktion frågas om den aktuella produktbenämningen, görs det antingen för Eurostats behov eller Statistikcentralens egna behov.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.2013 - 31.12.2020

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa