De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Produktionsnomenklatur

Produktionsnomenklaturen (produktklassificeringen) i industrins varustatistik baserar sig fr.o.m. 1997 på Europeiska unionens klassificering PRODCOM för produktionen inom industriella näringsgrenar (Classification of goods used for statistics on industrial production in the EU). Varurubrikerna är åttasiffriga och klassificeringen uppdateras årligen.

PRODCOM-klassificeringen innehåller inte alla produktgrupper, därför har den kompletterats med nationella tilläggsrubriker. Därtill är en del av rubrikerna i PRODCOM-klassificeringen indelade i nationella underrubriker. De nationella rubrikerna är tiosiffriga. De fyra första siffrorna i koderna motsvarar koderna i Europeiska gemenskapernas statistiska näringsgrensindelning (NACE Rev. 2) och därmed också de fyra första siffrorna i Statistikcentralens näringsgrensindelning TOL 2008. De sex första siffrorna i rubrikerna motsvarar Europeiska gemenskapernas statistiska varuindelning efter näringsgren (CPA, European Classification of Products by Activity).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Produktionsnomenklaturen grundar sig från och med 1997 på Europeiska unionens PRODCOM-klassificering som uppdateras årligen och där varurubrikerna är åttasiffriga. PRODCOM-klassificeringen innehåller inte alla produktgrupper, därför har den kompletterats med nationella tilläggsrubriker. Därtill är en del av rubrikerna i PRODCOM-klassificeringen indelade i nationella underrubriker. De nationella rubrikerna är tiosiffriga. De fyra första siffrorna i koderna motsvarar koderna i Europeiska gemenskapernas statistiska näringsgrensindelning (NACE Rev. 1.1) och därmed också de fyra första siffrorna i Statistikcentralens näringsgrensindelning TOL 2002. De sex första siffrorna i rubrikerna motsvarar Europeiska gemenskapernas statistiska varuindelning efter näringsgren (CPA).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1997 - 31.12.2007

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa