De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Nomenklaturen över material och förnödenheter

Fr.o.m. statistikåret 2019 används som nomenklatur för enkäten om ämnen och varor inom industriproduktionen Europeiska gemenskapens kombinerade CN-nomenklatur (Combined Nomenclature). CN-nomenklaturen är en 8-siffrig varuklassificering som används i statistik över utrikes-handel. Ändringar görs årligen i nomenklaturen.I enkäten om ämnen och varor inom industriproduktionen kanman i regel också svara på en grövre nivå än CN-nomenklaturens mest noggranna nivå, dvs. på 6-siffernivån.


Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Nomenklaturen över material och förnödenheter i industrins varustatistik har utarbetats utgående från Europeiska gemenskapernas statistiska varuindelning efter näringsgren (CPA). Denna har tillämpats så att den fyller de nationella behoven. De fyra första siffrorna i rubrikerna beskriver den tillverkande näringsgrenen (i nomenklaturen TOL2008, TOL2002 eller TOL95 beroende på statistikåret). Rubriken har 6-8 siffror.


Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1997 - 31.12.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa