Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Aineet ja tarvikkeet -nimikkeistö

Teollisuustuotannon aineet ja tarvikkeet -kyselyn nimikkeistönä käytetään tilastovuodesta 2019 alkaen Euroopan yhteisön yhdistettyä nimikkeistöä CN (Combined Nomenclature). CN-nimikkeistö on ulkomaankauppatilastoissa käytetty 8-numeroinen tavaraluokitus. Nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain.Teollisuustuotannon aineet ja tarvikkeet -kyselyssä voidaan pääsääntöisesti vastata myös CN-nimikkeistön tarkinta tasoa karkeammalla tasolla eli 6-numerotasolla.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Teollisuuden hyödyketilastossa käytettävä Aineet ja tarvikkeet -nimikkeistö on laadittu Euroopan yhteisön CPA-tuoteluokituksen pohjalta, soveltaen sitä kansallisten tarpeiden täyttämiseksi. Neljä ensimmäistä numeroa kuvaa valmistavaa toimialaa (luokitus TOL2008, TOL2002 tai TOL95 riippuen tilastovuodesta). Koodin pituus vaihtelee 6-8 numeroon.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1997 - 31.12.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa