De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Såld produktion

Med såld produktion avses försäljning av inhemsk produktion utanför företaget eller till des annan juridisk enhet under kalenderåret, oberoende av tillverkningstidpunkten.

Såld produktion omfattar också försäljning från lager. Värdet eller volymen av den sålda produktionen omfattar inte försäljning av de varor som har sålts vidare till andra företag som sådana, utan vidareförädling (handelsvaror).

Från 2021 och framåt kommer underleverantörsproduktion att registreras separat och kommer inte att ingå i uppgifterna om såld produktion. Tidigare år har variabeln Såld produktion även inkluderat uppgifter om underleverantörsproduktion.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

I industrins varustatistik avses med såld produktion den produktion som ett företag eller arbetsställe under kalenderåret sålt till en köpare utanför företaget, oberoende av tillverkningstidpunkten.

Såld produktion omfattar också försäljning från lager. Värdet eller volymen av den sålda produktionen omfattar inte försäljning av de varor som har sålts vidare till andra företag som sådana, utan vidareförädling (handelsvaror).Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1997 - 31.12.2020

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa