De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

FO-nummer

Ett FO-nummer, dvs. ett företags- och organisationsnummer är ett nummer som identifierar den juridiska enheten och som myndigheterna ger alla juridiska enheter.

FO-numret består av sju siffror, ett bindestreck och ett kontrollnummer.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

FO-nummer, dvs. företags- och organisationsummer är ett nummer som myndigheterna ger till alla registreringsskyldiga och som identifierar företaget eller organisationen. Numret har ett sjusiffrig ordningsnummer, bindestreck och kontrollnummer. FO-numret ersätter handelsregisternumret, stiftelseregisternumret och AS-signumet som tidigare var i bruk.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 21.8.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa