De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Företag

Med företag avses en enhet som har självständigt beslutsfattande och som producerar varor och/eller tjänster för försäljning på marknaden.

Ett företag är detsamma som en juridisk enhet, om den juridiska enheten inte är en del av en koncern. I annat fall är företaget en koncern eller en del av den.

Definitionen av ett företag bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG) 696/93.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Med företag avses ekonomisk verksamhet som bedrivs av en person eller flera personer tillsammans och som strävar efter ett lönsamt resultat. Företag är
- yrkesutövare och rörelseidkare, som verkar under eget namn eller registrerad firma
- juridiska personer (t.ex. aktiebolag, andelslag, sparbanker, ekonomiska föreningar och öppna bolag)
- offentliga finansinstitut och statliga affärsverk
- bostadsbolag.

Definitionen bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG 696/93) och på förordningen rörande företagsregister(EG 177/2008).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 5.3.2008 - 21.8.2019

Med företag avses ekonomisk verksamhet som bedrivs av en person eller flera personer tillsammans och som strävar efter ett lönsamt resultat. Företag är
- yrkesutövare och rörelseidkare, som verkar under eget namn eller registrerad firma
- juridiska personer (t.ex. aktiebolag, andelslag, sparbanker, ekonomiska föreningar och öppna bolag)
- offentliga finansinstitut och statliga affärsverk
- bostadsbolag.

Statistiken omfattar företag vars verksamhetstid under granskningsåret överstiger ett halvt år. Dessutom skall företaget sysselsätta mer än en halv person eller så skall omsättningen vara minst ett visst belopp. År 2003 är omsättningsgränsen 9 134 euro. Gränsen kontrolleras årligen till BNP marknadspris med prisindex.

Definitionen bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG 1993/696) och på förordningen rörande företagsregister(EEG 1993/2186).Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 4.3.2008

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa