De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Statistisk enhet i företagsregistret

Statistiska enheter i företags- och arbetsställeregistret är företag, lokalenhet, arbetsställe, företagsgrupp (koncern) och offentlig sammanslutning.

Definitionen bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG 696/93) och på förordningen rörande företagsregister(EG 177/2008).Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Statistiska enheter i företags- och arbetsställeregistret är företag, lokalenhet, arbetsställe, företagsgrupp (koncern) och offentlig sammanslutning.

Definitionen bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG 1993/696) och på förordningen rörande företagsregister(EEG 1993/2186).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 4.3.2008

Källorganisation

  • EU

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa