Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Yritysrekisterin tilastoyksikkö

Yritys- ja toimipaikkarekisterin tilastoyksiköitä ovat yritys, paikallisyksikkö, toimipaikka, yritysryhmä (konserni) ja julkisyhteisö.

Määrittely perustuu tilastoyksikköasetukseen (ETY) 696/93 ja yritysrekisteriasetukseen (EY) 177/2008.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Yritys- ja toimipaikkarekisterin tilastoyksiköitä ovat yritys, paikallisyksikkö, toimipaikka, yritysryhmä (konserni) ja julkisyhteisö.

Määrittely perustuu tilastoyksikköasetukseen (ETY 1993/696) ja yritysrekisteriasetukseen (ETY 1993/2186).Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 4.3.2008

Lähdeorganisaatio

  • EU

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa