Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Hyvää suomalaista vuosikertaa

31.12.2014

Tammikuussa syntyi vielä kaukana siintävän Suomen tasavallan ensimmäinen presidentti K. J. Ståhlberg.

Helmikuussa annettiin Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus kunnallishallituksesta eli vuoden 1865 kunnallisasetus, kunnallisen itsehallintomme peruskivi.

Vesien kohistessa Tammerkoskessa Fredrik Idestam perusti sen varteen puuhiomon, Nokia Aktiebolagin. Siitä alkoi puuta raaka-aineena käyttävä paperiteollisuus Suomessa.

Mitä taiteeseen tulee, huhtikuussa näki päivänvalon taidemaalari Akseli Gallen-Kallela, syyskuussa virkaveli Pekka Halonen.

Lokakuun 4. päivänä senaatti antoi kanslianeuvos Gabriel Reinille tehtäväksi käynnistää tilastotoimiston perustamistyöt. Suomen tilastotoimen historia -teoksen mukaan Väliaikainen tilastollinen toimisto aloitti toimintansa ”eräässä arkiston huoneessa” senaatintalossa 1. joulukuuta.

Viikko sen jälkeen sata kilometriä pohjoisemmassa Hämeenlinnassa päästi ensimmäisen äänensä vastasyntynyt Jean Sibelius.

Viisi minuuttia Wikipediassa kertoo: kovassa seurassa kilpailee 150-vuotisjuhlavuonna Tilastokeskus huomiosta. Se pärjää kuitenkin, kun keskittyy tavoilleen uskollisena kertomaan oikeasti kiinnostavasta asiasta. Onhan tilasto tiivistä kuvausta meistä, Suomen ja suomalaisten tilasta.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
28.4.2021
Hannele Orjala

Lapsia koskevaa tietoa on paljon, mutta usein koetaan, että se on sirpaleista ja hajallaan. Tätä puutetta Tilastokeskus paikkaa tuottamalla laajan Tieto&trendit -artikkelisarjan lasten maailmaa avaavista tilastotiedoista. Lapset Suomessa -artikkelisarja nostaa esille yhteiskunnallisesti merkittävän aiheen tuottamalla vuoden ajan analyysia lasten elinoloista noin 30 artikkelin välityksellä.

Blogi
10.3.2021
Ville Vertanen

Kun halutaan lisätä laadukkaan tilastotiedon käyttöä yhteiskunnassa, tulee tiedon löytämisen olla helppoa. Tilastotoimijoiden kunnianhimoisena tavoitteena on yhden luukun periaate, jossa kaikki virallinen tilastotieto löytyy samasta paikasta.

Blogi
26.1.2021
Marjo Bruun

Tilastoviranomaisen merkitys nojaa vahvaan osaamiseen: eri tietolähteiden yhdistämiseen ja ymmärrykseen metatietojen tarpeellisuudesta käytettävyyden kannalta. Tietojen käytön eettisten periaatteiden toteuttamisessa toimimme esimerkkinä muille, muistuttaa Tilastokeskuksen pääjohtaja Marjo Bruun eläköitymisensä kynnyksellä.

Blogi
4.1.2021
Jouni Kotkavuori

Miksi tilastoasiantuntijat Suomessa ovat niin aktiivisia kirjoittajia? Yhden ihmisen vaikutus voi olla arvaamattoman suuri. Vastikään edesmennyt Erkki Pentinmäki oli luomassa tiedon avaamisen kulttuuria Tilastokeskukseen.

tk-icons