Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Lainajohtajana Tilastokeskuksessa – päivääkään en vaihtaisi pois

8.1.2020
Twitterissä: @MarjaRantala
Kuva: Kari Likonen

Johtajakiertoni Tilastokeskuksessa on toivottavasti rohkaiseva esimerkki valtionhallinnon johtajien liikkuvuudesta ja henkilökierrosta kumppanivirastossa. Kokemukseni vajaan vuoden pestistä Tilastokeskuksen ns. lainajohtajana ovat pelkästään positiivisia.

Vierailevan johtajan kutsuminen mukaan Tilastokeskuksen strategiseen uudistumiseen oli rohkea ja edistyksellinen päätös. Uskon, että olen tuonut Tilastokeskuksen johtamiseen ja johtamismallin kehittämiseen uusia näkökulmia ja uudenlaista ajattelua.

Erityisesti muutosten johtaminen, yhdessä johtaminen ja luottamukseen perustuva johtaminen korostuivat. Olen kiitollinen, että Maanmittauslaitos antoi mahdollisuuden työskentelyyni kumppanivirastossa uuden strategian toimeenpanossa. 

Sain tehtäväkierrossa työskennellä strategisen kehittymisen ja uudistumisen näköalapaikalla. Kokemukseni Tilastokeskuksen määräaikaisena kehitysjohtajana vahvisti tarvetta ja uskoa entistä tiiviimpään yhteistyöhön ja myös johtajien kiertoon.

Samalla vahvistui uskoni organisaation omaan, pitkäjänteiseen toiminnan kehittämiseen. Ulkopuolinen muutosjohtaja voi tuoda uusia näkemyksiä ja ravistella totuttuja ajatuskulkuja ja toimintamalleja. Todellinen kulttuurin muutos ja kehittyminen vaativat yhteistyötä, pitkäjänteisyyttä ja yhteistä ymmärrystä muutoksen tarpeellisuudesta.

Kahden viraston johtamismallien, toimintatapojen ja -kulttuureiden vertaiskehittäminen hyödyttää molempia osapuolia. Virastojen yhteistyön piiriä on hyvä laajentaa edelleen.

Uudistuksissa tarvitaan muutosta tukevat rakenteet ja systemaattista otetta muutosprojektien läpiviennissä. Maanmittauslaitoksen vahva perinne toteuttaa strategiset muutokset projekteina auttoi minua myös Tilastokeskuksen muutoksen tukemisessa.

Strategiseen uudistumiseen liittyvän yhteistyön lisäksi tuomisena Maanmittauslaitokseen on mm. Tilastokeskuksen vahvan viestintäkulttuurin malli. Tilastokeskuksessa löytyi kiinnostusta Maanmittauslaitoksen joustavaan ja moderniin työaikamalliin sekä talouden ja toiminnan seurannan ja suunnittelun välineisiin ja käytäntöihin.  

Johtaminen on ennen kaikkea mahdollistamista. Käsitykseni vahvistui johtajakiertoni aikana. Johtamiseni toisessa virastossa perustui vahvaan luottamukseen Tilastokeskuksen asiantuntijoihin ja toimivaan yhteistyöhön johtajakollegoiden kanssa.

Tilastokeskuksen lainajohtajana sain monipuolisuutta omaan johtamiskokemukseeni mm. eri hallinnonalojen tulosohjauksesta ja laajennettua tärkeitä sidosryhmäverkostojani. Sain myös kokeilla arjessa ja käytännön palvelutuotannossa, miten Maanmittauslaitoksen tietovarantojen laatu, rajapinnat ja muut palvelut toimivat, kun niitä halutaan hyödyntää uudenlaisissa tarkoituksissa ns. toisiokäytössä.

Marja Rantala työskentelee ylijohtajana Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskuksessa Mitpassa. Hän työskenteli tehtäväkierrossa Tilastokeskuksessa vuonna 2019.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
28.4.2021
Hannele Orjala

Lapsia koskevaa tietoa on paljon, mutta usein koetaan, että se on sirpaleista ja hajallaan. Tätä puutetta Tilastokeskus paikkaa tuottamalla laajan Tieto&trendit -artikkelisarjan lasten maailmaa avaavista tilastotiedoista. Lapset Suomessa -artikkelisarja nostaa esille yhteiskunnallisesti merkittävän aiheen tuottamalla vuoden ajan analyysia lasten elinoloista noin 30 artikkelin välityksellä.

Blogi
10.3.2021
Ville Vertanen

Kun halutaan lisätä laadukkaan tilastotiedon käyttöä yhteiskunnassa, tulee tiedon löytämisen olla helppoa. Tilastotoimijoiden kunnianhimoisena tavoitteena on yhden luukun periaate, jossa kaikki virallinen tilastotieto löytyy samasta paikasta.

Blogi
26.1.2021
Marjo Bruun

Tilastoviranomaisen merkitys nojaa vahvaan osaamiseen: eri tietolähteiden yhdistämiseen ja ymmärrykseen metatietojen tarpeellisuudesta käytettävyyden kannalta. Tietojen käytön eettisten periaatteiden toteuttamisessa toimimme esimerkkinä muille, muistuttaa Tilastokeskuksen pääjohtaja Marjo Bruun eläköitymisensä kynnyksellä.

Blogi
4.1.2021
Jouni Kotkavuori

Miksi tilastoasiantuntijat Suomessa ovat niin aktiivisia kirjoittajia? Yhden ihmisen vaikutus voi olla arvaamattoman suuri. Vastikään edesmennyt Erkki Pentinmäki oli luomassa tiedon avaamisen kulttuuria Tilastokeskukseen.

tk-icons