Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.6.2016

Vaihtotase alijäämäinen ensimmäisellä neljänneksellä, pääomaa virtasi Suomeen nettomääräisesti

Vaihtotase oli alijäämäinen vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä sekä huhtikuussa. Tammi-huhtikuussa tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu vienti laski kuusi prosenttia vuodentakaisesta, mikä oli jatkoa vuoden 2015 toisen vuosipuoliskon laskulle. Pääomaa virtasi Suomeen nettomääräisesti ja ulkomainen nettovarallisuusasema laski ensimmäisellä neljänneksellä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maksutase ja ulkomainen varallisuusasema -tilastosta.

Vaihtotase ja kauppatase

Vaihtotase ja kauppatase

Vaihtotase ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Vaihtotase oli lievästi alijäämäinen, 0,2 miljardia euroa, vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Alijäämä syntyi tavaroiden, palveluiden ja tulojen uudelleenjaon tileiltä.

Maksutaseen mukainen tavaravienti, 12,4 miljardia euroa, laski 8 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ja tuonti 6 prosenttia. Maksutaseen mukainen kauppatase kääntyi alijäämäiseksi, 0,1 miljardiin euroon, tavaraviennin laskiessa tavaratuontia nopeammin.

Palvelutase oli 0,2 miljardia euroa alijäämäinen ensimmäisellä neljänneksellä. Palveluvienti pysyi edellisen vuoden tasolla, 5,4 miljardissa eurossa.

Ensitulon tili oli 0,8 miljardia euroa ylijäämäinen ensimmäisellä neljänneksellä, mikä selittyy lähinnä sijoitustulojen ylijäämällä. Ensitulon tili pitää sisällään mm. pääomakorvaukset, kuten korot ja osingot. Tulojen uudelleenjaon tili oli 0,7 miljardia euroa alijäämäinen.

Vaihtotase huhtikuussa 2016

Huhtikuussa 2016 vaihtotaseen alijäämä oli 0,7 miljardia vaihtotaseen kaikkien alaerien ollessa alijäämäisiä. Maksutaseen mukainen tavaravienti laski 11 prosenttia vuodentakaisesta. Huhtikuu oli yhdeksäs perättäinen kuukausi jona maksutaseen mukainen tavaravienti laski edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta. Maksutaseen mukainen tavaratuonti nousi neljä prosenttia huhtikuussa.

Maksutaseen mukaisen kauppatase oli tasapainossa kun edellisen vuoden huhtikuussa kauppatase oli 0,7 miljardia ylijäämäinen. Palvelutase oli 0,1 miljardia euroa alijäämäinen huhtikuussa 2016. Muista alaeristä ensitulon tili oli 0,4 miljardia euroa alijäämäinen kun edellisen vuoden huhtikuussa alijäämää kertyi 1,6 miljardia euroa.

Maksutaseen mukaiset tuonti- ja vientiluvut palveluerittäin ja alueittain löytyvät uudesta tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan neljänneksittäisestä julkaisusta .

Vaihtotase ja kauppatase, 12 kk liukuva summa

Vaihtotase ja kauppatase, 12 kk liukuva summa

Rahoitustase ja ulkomainen nettovarallisuusasema

Pääomaa virtasi Suomeen vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä

Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä pääomaa virtasi Suomeen nettomääräisesti 5,6 miljardia euroa. Pääomaa virtasi Suomeen eniten muina sijoituksina, eli esimerkiksi konsernin ulkopuolisina lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina, nettomääräisesti 9,8 miljardia euroa. Pääomaa virtasi Suomeen myös arvopaperisijoituksina 7,4 miljardia euroa. Suomesta ulkomaille pääomaa virtasi suorina sijoituksina, 12,4 miljardia euroa.

Taulukko 1. Rahoitustase ja ulkomainen nettovarallisuusasema, miljardia euroa

  Sijoituskanta 31.12.2015 Rahoitustaloustoimet v. 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Hinnan muutos v. 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Valuuttakurssien ja muiden arvostuserien muutos v. 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Sijoituskanta 31.03.2016
Rahoitustase -8,0 -5,6 4,8 -1,3 -10,1
Saamiset 697,8 26,5 30,1 -10,0 744,4
Velat 705,8 32,1 25,2 -8,6 754,5
Suorat sijoitukset 4,8 12,4 -0,8 -0,7 15,7
Saamiset 129,6 15,6 -1,0 -4,5 139,7
Velat 124,9 3,2 -0,2 -3,9 124,0
Arvopaperisijoitukset -6,4 -7,4 4,9 -0,8 -9,7
Saamiset 291,3 7,6 -2,1 -3,5 293,3
Velat 297,7 15,0 -7,0 -2,6 303,1
Muut sijoitukset -18,8 -9,8 0,7 0,6 -27,3
Saamiset 167,4 27,0 0,6 -1,5 193,5
Velat 186,2 36,8 0,0 -2,2 220,8
Johdannaiset 3,2 -0,9 -0,1 -0,1 2,1
Valuuttavaranto 9,2 0,0 0,2 -0,2 9,2

Suorien sijoitusten saamiset kasvoivat

Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä ulkomaisten suorien sijoitusten saamiset kasvoivat 10,1 miljardia euroa ja velat laskivat 0,9 miljardia euroa. Ulkomaisiin suoriin sijoituksiin liittyvät bruttosaamiset olivat ensimmäisen neljänneksen lopussa 139,7 miljardia euroa ja vastaavat velat 124,0 miljardia euroa.

Ennen tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana tapahtunutta saamisten kasvua suoriin sijoituksiin liittyvä nettovarallisuusasema oli supistunut vuodesta 2013 lähtien.

Arvopaperisijoitusten velat kasvoivat saamisia enemmän

Arvopaperisaamisia ulkomailta oli ensimmäisen neljänneksen lopussa yhteensä 293,3 miljardia euroa, josta 144,0 miljardia euroa oli sijoituksia osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin sekä 149,4 miljardia euroa joukkovelkakirjalainoihin ja rahamarkkinapapereihin. Neljänneksen aikana ulkomaisia osake- ja sijoitusrahastosijoituksia lisättiin 0,4 miljardia euroa ja velkapaperisijoituksia 7,2 miljardia euroa. Hallussapitotappiot (hinnan-, valuuttakurssien- ja muiden muutosten vaikutus) vähensivät arvopaperisaamisia ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 5,6 miljardia euroa.

Ensimmäisen neljänneksen lopussa arvopaperivelat ulkomaille olivat 303,1 miljardia euroa, josta 104,2 miljardia euroa oli sijoituksia osakkeisiin sekä sijoitusrahasto-osuuksiin ja 198,9 miljardia euroa joukkovelkakirjalainoihin sekä rahamarkkinapapereihin. Arvopaperivelat kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 5,4 miljardia euroa. Ulkomaiset sijoittajat kasvattivat Suomen osake- ja sijoitusrahastosijoituksia 11,5 miljardia euroa ja velkapaperisijoituksia 3,6 miljardia euroa. Hinnan muutokset supistivat arvopaperivelkoja 7,0 miljardia euroa ja muiden arvostuserien muutokset 2,6 miljardia euroa ensimmäisellä neljänneksellä.

Muiden sijoitusten velat kasvoivat enemmän kuin saamiset

Ensimmäisellä neljänneksellä Suomeen virtasi ulkomailta pääomaa muina sijoituksina, eli lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina, nettomääräisesti yhteensä 9,8 miljardia euroa. Maaliskuun lopussa muiden sijoitusten saamisia oli 193,5 miljardia euroa ja velkoja 220,8 miljardia euroa. Näistä saamisista 166,0 miljardia euroa ja veloista 190,6 miljardia euroa oli rahoituslaitosten hallussa.

Johdannaisiin liittyvät nettosaamiset supistuivat

Johdannaisiin liittyviä nettosaamisia Suomella oli maaliskuun lopussa 2,1 miljardia euroa, mikä on 1,1 miljardia euroa vähemmän kuin joulukuun lopussa. Hinnan muutokset kasvattivat sekä johdannaisiin liittyviä saamisia että velkoja ensimmäisellä neljänneksellä.

Ulkomainen nettovarallisuusasema laski — sekä saamiset että velat kasvoivat

Maaliskuun 2016 lopussa Suomella oli saamisia ulkomailta yhteensä 744,4 miljardia euroa ja velkoja ulkomaille 754,5 miljardia euroa. Ulkomainen nettovarallisuusasema oli siten negatiivinen vuosineljänneksen lopussa, kun velkoja oli 10,1 miljardia euroa saamisia enemmän. Sekä ulkomaiset saamiset että velat kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä.

Joulukuun 2015 lopussa nettovarallisuusasema oli 8,0 miljardia euroa negatiivinen, joten laskua on nettomääräisesti 2,1 miljardia euroa. Saamiset kasvoivat vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 46,6 miljardia euroa ja velat 48,7 miljardia euroa. Ulkomaisiin saamisiin ja velkoihin liittyvät hinnan muutokset kasvattivat nettovarallisuutta vuosineljänneksen aikana 4,8 miljardilla eurolla. Valuuttakurssien ja muiden arvostuserien muutokset puolestaan laskivat nettovarallisuusasemaa 1,3 miljardilla eurolla.

Sektoritasolla nettovarallisuusasemaa tarkasteltaessa sijoitusrahastojen, sosiaaliturvarahastojen sekä kotitalouksien ulkomaiset saamiset olivat suuremmat kuin velat. Yrityksillä, rahalaitoksilla, valtiolla ja kunnilla oli ulkomailta enemmän velkaa kuin saamisia.

Rahoitustase ja ulkomainen varallisuusasema huhtikuussa 2016

Huhtikuussa Suomesta vietiin pääomaa nettomääräisesti 9,4 miljardia euroa. Pääomaa vietiin nettomääräisesti eniten arvopaperisijoituksina, yhteensä 4,2 miljardia euroa.

Suomen nettovarallisuusasema oli huhtikuun lopussa positiivinen, kun ulkomaisia saamisia oli 752,9 miljardia euroa ja velkoja 747,7 miljardia euroa.

Toukokuun 2016 tiedot julkistetaan 15.07.2016.

Ulkomainen nettovarallisuus kuukausittain

Ulkomainen nettovarallisuus kuukausittain

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (330,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. huhtikuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2016/04/mata_2016_04_2016-06-15_tie_001_fi.html