Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.12.2016

Vaihtotase tasapainossa kolmannella neljänneksellä, pääomaa virtasi Suomeen nettomääräisesti

Vaihtotase oli tasapainossa vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä. Tavaroiden ja palveluiden viennin arvo laski. Lokakuussa lasku jatkui tavaroiden ja palveluiden viennin arvon laskiessa neljä prosenttia. Kolmannella neljänneksellä pääomaa virtasi Suomeen nettomääräisesti 4,3 miljardia euroa. Ulkomainen nettovarallisuusasema oli positiivinen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maksutase ja ulkomainen varallisuusasema -tilastosta.

Vaihtotase ja kauppatase

Vaihtotase ja kauppatase

Vaihtotase kolmannella vuosineljänneksellä

Vaihtotase oli tasapainossa vuoden kolmannella neljänneksellä, kun vuotta aikaisemmin vaihtotase oli 0,8 miljardia euroa ylijäämäinen.

Maksutaseen mukainen kauppatase oli 0,1 miljardia euroa ylijäämäinen. Maksutaseen mukaisen tavaraviennin arvo laski 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 13,0 miljardia euroa. Maksutaseen mukaisen tavaratuonnin arvo laski prosentin edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 12,9 miljardiin euroon.

Palvelutase oli 0,6 miljardia euroa alijäämäinen kun vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä palvelutase oli tasapainossa. Palvelutaseen heikkeneminen johtui sekä palveluviennin laskusta että palvelutuonnin noususta. Palveluviennin arvon laskiessa 5 prosenttia 5,3 miljardiin euroon palvelutuonti nousi 4 prosenttia vuoden 2015 kolmannesta neljänneksestä.

Ensitulon tili oli 0,8 miljardia euroa ylijäämäinen. Ensitulon tili pitää sisällään mm. pääomakorvaukset, kuten korot ja osingot. Tulojen uudelleenjaon tili oli 0,4 miljardia euroa alijäämäinen.

Maksutaseen mukaiset tuonti- ja vientiluvut palveluerittäin ja alueittain löytyvät tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilastosta .

Vaihtotase lokakuussa

Lokakuussa vaihtotase oli 0,3 miljardia euroa ylijäämäinen. Vaihtotaseen alaeristä ensitulon tili oli ylijäämäinen ja palvelutase sekä tulojen uudelleenjaon tili olivat alijäämäisiä. Maksutaseen mukainen kauppatase oli tasapainossa. Maksutaseen mukaisen tavaraviennin arvo laski kuusi prosenttia vuodentakaisesta. Maksutaseen mukaisen tavaratuonnin arvo laski kaksi prosenttia vuodentakaisesta.

Vaihtotase ja kauppatase, 12 kk liukuva summa

Vaihtotase ja kauppatase, 12 kk liukuva summa

Rahoitustase ja ulkomainen nettovarallisuusasema

Pääomaa virtasi Suomeen vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä

Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä pääomaa virtasi Suomeen nettomääräisesti 4,3 miljardia euroa. Pääomaa virtasi Suomeen eniten muina sijoituksina, 8,7 miljardia euroa. Muihin sijoituksiin luokitellaan mm. konsernin ulkopuoliset lainat, talletukset ja kauppaluotot, joista pääomaa virtasi Suomeen erityisesti lainoina.

Syyskuun lopussa Suomella oli saamisia ulkomailta 739,3 miljardia euroa ja velkoja ulkomaille 733,2 miljardia euroa. Suomen ulkomainen nettovarallisuusasema laski kolmannella neljänneksellä muiden sijoitusten saamisten vähentymisen ja velkojen kasvun seurauksena. Ulkomaisiin saamisiin ja velkoihin liittyvät hinnanmuutokset kasvattivat nettovarallisuutta 0,3 miljardia euroa. Erityisesti arvopaperien sijoituskannat kasvoivat kohonneiden osakekurssien seurauksena. Valuuttakurssien ja muiden arvostuserien muutokset puolestaan laskivat nettovarallisuusasemaa 1,3 miljardin euron verran.

Sektoreittain tarkasteltuna rahalaitosten ulkomainen nettovarallisuusasema laski 5,0 miljardia euroa saamisten vähentymisen seurauksena ja yritysten 7,4 miljardia euroa velkojen kasvun seurauksena. Työeläkerahastojen nettovarallisuusasema puolestaan kasvoi 4,0 miljardia euroa kasvaneiden saamisten myötä.

Taulukko 1. Rahoitustase ja ulkomainen nettovarallisuusasema, miljardia euroa

  Sijoituskanta 30.6.2016 Rahoitustaloustoimet v. 2016 kolmannella neljänneksellä Hinnan muutos v. 2016 kolmannella neljänneksellä Valuuttakurssien ja muiden arvostuserien muutos v. 2016 kolmannella neljänneksellä Sijoituskanta 30.9.2016
Rahoitustase 11,5 -4,3 0,3 -1,3 6,2
Saamiset 737,7 -19,1 22,9 -2,1 739,3
Velat 726,2 -14,8 22,6 -0,8 733,2
Suorat sijoitukset 32,0 0,1 0,7 –0,1 32,8
Saamiset 141,8 1,5 1,1 -0,7 143,6
Velat 109,8 1,3 0,4 -0,7 110,9
Arvopaperisijoitukset -1,8 4,9 -0,8 -1,1 1,2
Saamiset 292,7 6,5 6,1 –0,8 304,5
Velat 294,5 1,6 7,0 0,2 303,3
Muut sijoitukset -32,8 -8,7 0,0 0,1 -41,4
Saamiset 186,1 -5,8 0,0 -0,5 179,7
Velat 218,8 2,8 0,0 -0,6 221,1
Johdannaiset 4,1 -0,8 0,4 -0,2 3,6
Valuuttavaranto 10,0 0,1 0,0 -0,1 10,0

Rahoitustase ja ulkomainen varallisuusasema lokakuussa

Lokakuussa Suomeen tuotiin pääomaa nettomääräisesti 1,1 miljardia euroa. Pääomaa tuotiin nettomääräisesti eniten muina sijoituksina, yhteensä 2,6 miljardia euroa.

Suomen nettovarallisuusasema oli lokakuun lopussa 11,8 miljardia euroa positiivinen, kun ulkomaisia saamisia oli 731,3 miljardia euroa ja velkoja 719,6 miljardia euroa.

Marraskuun tiedot julkistetaan 13.1.2017.

Ulkomainen nettovarallisuus kuukausittain

Ulkomainen nettovarallisuus kuukausittain

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (326,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. lokakuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2016/10/mata_2016_10_2016-12-15_tie_001_fi.html