Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.9.2021

Bytesbalansen visade ett överskott och nettoställningen mot utlandet förstärktes under andra kvartalet 2021

Korrigering 13.10.2021. Tabellbilagan 4 har korrigerats. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Bytesbalansen visade ett överskott på 0,2 miljarder euro under andra kvartalet 2021. Värdet av exporten av varor enligt betalningsbalansen ökade med 19 procent från året innan. Varuimporten ökade med 22 procent. Samtidigt ökade exporten av tjänster med 9 procent från året innan, medan importen av tjänster gick upp med 7 procent. Kontot för primära inkomster visade ett överskott. Nettoställningen mot utlandet förstärktes jämfört med föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen.

Bytesbalans och varu- och tjänstebalans

Bytesbalans och varu- och tjänstebalans

Finlands bytesbalans och varu- och tjänstebalans, 12 månaders glidande summa

 Finlands bytesbalans och varu- och tjänstebalans, 12 månaders glidande summa

Finlands nettoställning mot utlandet kvartalvis

Finlands nettoställning mot utlandet kvartalvis

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (284,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2:a kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/42/mata_2021_42_2021-09-17_tie_001_sv.html