Familj, arbete och könsroller i Finland 2022

Denna undersökning är en del av den internationella samhällsvetenskapliga jämförande undersökningen (International Social Survey Programme). I år är temat för undersökningen familj.

Vad undersöker man?

Genom att delta i undersökningen har du möjlighet att berätta dina åsikter om och erfarenheter av familjevärderingar och att kombinera arbete och familj. Vi undersöker till exempel hur finländarna förhåller sig till kvinnors och mäns sysselsättning och hur hemarbetet är fördelat i olika familjer. Resultaten som erhålls kan jämföras med andra deltagarländer och med de uppgifter som samlades in i Finland år 2002 och 2012. För att vi ska få en tillförlitlig bild av åsikterna bland alla som bor i Finland är det viktigt att personer med olika inställning till dessa frågor svarar.

Statistikcentralen samlar in uppgifterna för undersökningen på uppdrag av dataarkivet vid Tammerfors universitet. Motsvarande enkätundersökning har gjorts fr.o.m. år 2000 med ett års mellanrum på så sätt att temat för undersökningen ändrar årligen. Mera information om undersökningsprojektet finns på dataarkivets webbsidor (på finska).Du flyttar till en annan tjänst.

När och hur samlar man in uppgifter?

Statistikcentralen samlar in uppgifterna med en webb- och postenkät under september–december 2022. För undersökningen har 3100 personer slumpmässigt valts ut ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland.

Datasekretess

De som bearbetar uppgifterna vid Statistikcentralen har enligt lagen tystnadsplikt. Statistikcentralen överlåter materialet till forskarna vid dataarkivet utan namnuppgifter, och det är inte möjligt att direkt identifiera dem som deltagit i undersökningen i materialet. Det material som bildats på basis av enkäten överlåts utan namnuppgifter också till det internationella dataarkivet GESIS (på engelska).Du flyttar till en annan tjänst.

Hur besvaras enkäten?

De personer som valts ut för undersökningen får ett brev, där de ombeds delta i undersökningen, hem med posten. Enkäten besvaras antingen via webben eller genom att fylla i pappersblanketten. I brevet finns svarsanvisningar för webblanketten samt en personlig användaridentifikation och lösenord, med vilka man kan besvara blanketten.

Skriv in i adressfältet på internet: www.stat.fi/dittsvar 

Den ifyllda pappersblanketten återsänds till Statistikcentralen i det bifogade kuvertet, portot är betalt.

Tilläggsinformation

E-post: issp.info@stat.fi