Julkaistu: 2.8.2023

Asuntojen myynti-ilmoitusten määrä saavutti koronaa edeltäneen tason, vuokra-asuntojen tarjonta edelleen koholla

Oikotien ilmoitusaineistoon perustuvan kokeellisen tilaston mukaan asuntojen myynti-ilmoitusten määrä verkkopalvelussa oli kesäkuussa noin 63 300. Myynti-ilmoitukset kasvoivat vuoden 2023 toisella neljänneksellä vuoden takaisesta 20 % ja 12 % edellisestä neljänneksestä. Myynti-ilmoituksia oli viimeksi yhtä paljon vuoden 2019 kesällä.

Kuvio 1. Myynti-ilmoitusten määrät koko maassa 2019 – 2023Q2

Pystypylväskaavio myynti-ilmoitusten määristä vuosina 2019-2023. Suunta on ollut laskeva vuoden 2021 loppuun asti, mutta määrät ovat kääntyneet jälleen nousuun vuonna 2023, saavuttaen vuoden 2019 tason.

Vuoden 2023 toisella neljänneksellä myynti-ilmoitusten kokonaismäärät ovat nousseet kaikissa suurissa kaupungeissa vuoden takaisesta, eniten Helsingissä (43 %) ja Tampereella (40 %). Edelliseen neljännekseen verrattuna myynti-ilmoitukset nousivat eniten Turussa 17 prosentilla ja vähiten Vantaalla, vajaa 8 %.

Kuvio 2. Myynti-ilmoitusten määrät suurimmissa kaupungeissa 2019 – 2023Q2

Viivakuvio myynti-ilmoitusten määristä kuudessa suurimmassa kaupungissa vuosina 2019-2023. Suunta on ollut laskeva vuoden 2021 loppuun asti, mutta määrät ovat kääntyneet jälleen nousuun vuonna 2022. Myynti-ilmoitusmäärät ovat kasvaneet eniten Helsingissä.

Vanhojen osakeasuntojen myynti-ilmoituksia oli toisella vuosineljänneksellä 27 % enemmän ja uusien osakeasuntojen ilmoituksia 4 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Vanhojen osakeasuntojen ilmoitusmäärät kasvoivat selkeästi kaikissa suurissa kaupungeissa, eniten Espoossa (60 %) ja vähiten Oulussa (37 %).

Vanhojen osakeasuntojen markkinointiajat pitenivät suhteellisesti eniten Tampereella

Kokeellisen tilaston mukaan vanhan kerros- ja rivitaloasunnon keskimääräinen markkinointiaika oli kesäkuussa Turussa 73 päivää. Helsingissä, Vantaalla ja Oulussa se oli noin 90 päivää, ja Tampereella lähes 100 päivää. Vanhojen asuntojen markkinointiajat pitenivät viime vuodesta kaikissa suurissa kaupungeissa. Eniten markkinointiajat pitenivät Tampereella, Espoossa ja Helsingissä.

Maakunnista keskimääräiset markkinointiajat olivat kesäkuussa pisimmät Satakunnassa (164 päivää) ja lyhyimmät Varsinais-Suomessa (89 päivää). Markkinointiajat pitenivät vuoden takaisesta eniten Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Vain Satakunnassa ne lyhentyivät. Markkinointiajat on laskettu tilastokuukauden aikana poistuneista asuntoilmoituksista.

Kuvio 3. Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen keskimääräiset markkinointiajat myynti-ilmoituksissa, päivää, kesäkuu 2022 – 2023

Vaakapylväskaavio vanhojen osakeasuntojen keskimääräisistä markkinointiajoista. Mukana on kaupunkeja ja maakuntia. Markkinointiajat olivat lyhyimpiä Turussa ja Hämeenlinnassa. Pisimmät ne olivat Porissa. Markkinointiajat pitenivät vuodentakaisesta melkein kaikilla alueilla.

Yli vuoden ajan myynnissä olleiden vanhojen osakeasuntojen osuus myynnissä olevista asunnoista oli kesäkuussa suurin Satakunnassa (18,4 %), Etelä-Karjalassa (17,1 %) ja Kymenlaaksossa (16,3 %). Vähiten yli vuoden ajan myynnissä olleita asuntoja oli Uudellamaalla (3,3 %), Pohjois-Pohjanmaalla (5,4 %) ja Pirkanmaalla (5,5 %). Pääkaupunkiseudulla osuus oli 2,5 %.

Yli vuoden ajan myynnissä olleiden omakotitalojen osuus kasvoi eniten Pohjanmaalla

Verkkopalvelussa oli kesäkuussa vanhojen omakotitalojen myynti-ilmoituksia noin 12 500. Ilmoitusmäärät kasvoivat vuoden 2023 toisella neljänneksellä 30 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilmoituksia oli 26 % enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä.

Vanhojen omakotitalojen markkinointiajat olivat kesäkuussa keskimäärin 47 % pidemmät vuoden takaisesta koko maassa. Markkinointiajat pitenivät lähes kaikissa maakunnissa, eniten Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla.

Kesäkuussa yli vuoden ajan myynnissä olleita vanhoja omakotitaloja oli maakunnista eniten Etelä-Karjalassa (19,7 %), Etelä-Pohjanmaalla (17,4 %) ja Satakunnassa (14,7 %). Vähiten niitä oli Uudellamaalla (3,7 %), Varsinais-Suomessa (5,9 %) sekä Pirkanmaalla (6,2 %). Yli vuoden ajan myynnissä olleiden omakotitalojen osuudet kasvoivat eniten Pohjanmaalla ja laskivat eniten Kanta-Hämeessä vuoden takaisesta.

Kuvio 4. Yli vuoden ajan myynnissä olleiden vanhojen omakotitalojen prosenttiosuudet maakunnissa, kesäkuu 2022 – 2023

Vaakapylväskaavio yli vuoden ajan myynnissä olleiden omakotitalojen osuuksista maakunnissa. Vähiten yli vuoden ajan myynnissä olleita koteja oli Uudellamaalla. Etelä-Karjalassa osuus oli suurin.

Vuokrailmoitusten määrä nousi eniten Oulussa

Vuokra-asuntoja oli tarjolla verkkopalvelussa kesäkuussa noin 43 800, mikä on 23 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Vuoden 2023 toisella neljänneksellä vuokrailmoitusten määrä kasvoi koko maassa 20 % vuoden takaisesta.

Helsingissä ja Turussa vuokrailmoitusten määrät kasvoivat vuoden 2023 toisella neljänneksellä noin 12 % vuoden takaisesta. Espoossa ilmoitukset kasvoivat 19 % ja Vantaalla 32 %. Tampereella lisäystä oli 18 % ja Oulussa peräti 26 %.

Kuvio 5. Vuokrailmoitusten määrät kerrostaloasunnoissa suurimmissa kaupungeissa 2019 – 2023Q2

Viivakuvio vuokrailmoitusten määristä kuudessa suurimmassa kaupungissa vuosina 2019-2023. Määrät ovat kasvaneet koronapandemiasta lähtien, voimakkaimmin Helsingissä. Vuodesta 2022 lähtien kasvu on kuitenkin taittunut.

Kesäkuussa vuokra-asuntojen markkinointiajat olivat lyhyimmät Oulussa, Turussa ja Tampereella, 17–18 päivää. Markkinointiajat olivat pisimmät Järvenpäässä, Porissa ja Keravalla, 34–39 päivää. Keskimääräinen markkinointiaika Helsingissä oli 24 päivää, mikä on 5 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuokrailmoitusten markkinointiajat pitenivät kesäkuussa eniten Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja Kuopiossa verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin. Markkinointiajat lyhenivät eniten Vaasassa, Mikkelissä ja Porissa.

Kuvio 6. Kerrostaloasuntojen keskimääräiset markkinointiajat vuokrailmoituksissa, päivää, kesäkuu 2022 – 2023

Vaakapylväskaavio vuokrailmoitusten markkinointiajoista kaupungeissa. Markkinointiajat ovat pitkälti muuttuneet vain hieman vuoden takaisesta.

Verrattuna vuoden 2019 kesäkuuhun vuokra-asuntojen markkinointiajat ovat pidentyneet pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Helsingissä markkinointiajat olivat vuoden 2023 kesäkuussa 76 % pidemmät kuin vuonna 2019 vastaavana ajankohtana. Sen sijaan Oulussa, Jyväskylässä ja Turussa markkinointiajat ovat lyhentyneet vuodesta 2019, eniten Oulussa 30 prosentilla.

Kuvio 7. Kerrostaloasuntojen keskimääräiset markkinointiajat vuokrailmoituksissa suurissa kaupungeissa, päivää, 2019 – 2023Q2

Viivakuvio vuokrailmoitusten markkinointiajoista seitsemässä suuressa kaupungissa vuosina 2019-2023. Neljän vuoden aikana markkinointiaika on lyhentynyt eniten Oulussa ja Jyväskylässä. Pidentymistä on tapahtunut eniten Helsingissä.

Tiedot perustuvat Oikotien verkkopalvelun asuntojen myynti- ja vuokrailmoituksiin. Tietojen laskennassa mukana ovat sekä kiinteistönvälittäjien että yksityisten ilmoittajien tiedot. Markkinointiaikojen vertailuun on valittu tiedotteessa ne alueet, joilla on ollut vähintään 100 poistunutta ilmoitusta tarkastelukuukauden aikana. Myynnissä olevien ilmoitusten lukumäärä tarkoittaa kuun lopussa olevien ilmoitusten määrää, kun poistuneet ilmoitukset on vähennetty kaikista kuukauden aikana palvelussa olleista ilmoituksista.

Lisätietoja: yliaktuaari Elina Peltoniemi, yliaktuaari Martti Korhonen
Osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot