Julkaistu: 7.11.2023

Asuntojen myynti- ja vuokrailmoitusten määrät ovat edelleen kasvussa

Oikotien ilmoitusaineistoon perustuvan kokeellisen tilaston mukaan asuntojen myynti-ilmoitusten määrä verkkopalvelussa oli syyskuussa noin 63700. Myynti-ilmoitukset kasvoivat vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä vuoden takaisesta 15 % ja 5 % edellisestä neljänneksestä.

Kuvio 1. Myynti-ilmoitusten määrät koko maassa 2019 – 2023Q3

Pystypylväskaavio myynti-ilmoitusten määristä vuosina 2019-2023. Suunta on ollut laskeva vuoden 2021 loppuun asti, mutta määrät ovat kääntyneet jälleen nousuun vuonna 2023, saavuttaen vuoden 2019 tason.

Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä myynti-ilmoitusten kokonaismäärät ovat nousseet kaikissa suurissa kaupungeissa vuoden takaisesta, eniten Helsingissä (26 %) ja Tampereella (24 %). Edelliseen neljännekseen verrattuna myynti-ilmoitukset nousivat eniten Turussa 5,6 prosentilla ja vähiten Vantaalla, jossa ilmoitusmäärät laskivat vajaan prosentin.

Kuvio 2. Myynti-ilmoitusten määrät suurimmissa kaupungeissa 2019 – 2023Q3

Viivakuvio myynti-ilmoitusten määristä kuudessa suurimmassa kaupungissa vuosina 2019-2023. Suunta on ollut laskeva vuoden 2021 loppuun asti, mutta määrät ovat kääntyneet jälleen nousuun vuonna 2022. Myynti-ilmoitusmäärät ovat kasvaneet eniten Helsingissä.

Vanhojen osakeasuntojen myynti-ilmoituksia oli kolmannella vuosineljänneksellä 23 % enemmän ja uusien osakeasuntojen ilmoituksia 1 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vanhojen osakeasuntojen ilmoitusmäärät kasvoivat selkeästi kaikissa suurissa kaupungeissa, eniten Turussa (47 %) ja Espoossa (44 %) ja vähiten Helsingissä (25 %).

Vanhojen osakeasuntojen markkinointiajat pitenivät suhteellisesti eniten Porissa

Kokeellisen tilaston mukaan vanhan kerros- ja rivitaloasunnon keskimääräinen markkinointiaika oli syyskuussa Oulussa 82 päivää. Helsingissä 90 päivää ja Tampereella, Turussa, Espoossa ja Vantaalla lähes 100 päivää. Vanhojen asuntojen markkinointiajat pitenivät viime vuodesta kaikissa suurissa kaupungeissa. Eniten markkinointiajat pitenivät Porissa, Tampereella, Espoossa ja Helsingissä.

Maakunnista keskimääräiset markkinointiajat olivat syyskuussa pisimmät Satakunnassa (204 päivää) ja lyhyimmät Pohjois-Pohjanmaalla (91 päivää). Markkinointiajat pitenivät vuoden takaisesta eniten Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Vain Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa ne lyhentyivät. Markkinointiajat on laskettu tilastokuukauden aikana poistuneista asuntoilmoituksista.

Kuvio 3. Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen keskimääräiset markkinointiajat myynti-ilmoituksissa, päivää, syyskuu 2022–2023

Vaakapylväskaavio vanhojen osakeasuntojen keskimääräisistä markkinointiajoista. Mukana on kaupunkeja ja maakuntia. Markkinointiajat olivat lyhyimpiä Oulussa ja Helsingissä. Pisimmät ne olivat Porissa. Markkinointiajat pitenivät vuodentakaisesta melkein kaikilla alueilla.

Yli vuoden ajan myynnissä olleiden vanhojen osakeasuntojen osuus myynnissä olevista asunnoista oli syyskuussa suurin Satakunnassa (19,5 %), Etelä-Karjalassa (18,8 %) ja Etelä-Savossa (16,9 %). Vähiten yli vuoden ajan myynnissä olleita asuntoja oli Uudellamaalla (3,9 %), Varsinais-Suomessa (6,2 %) ja Pirkanmaalla (6,2 %). Pääkaupunkiseudulla osuus oli 3,1 %.

Yli vuoden ajan myynnissä olleiden omakotitalojen osuus kasvoi eniten Lapissa

Verkkopalvelussa oli syyskuussa vanhojen omakotitalojen myynti-ilmoituksia noin 13400. Ilmoitusmäärät kasvoivat vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä 21 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilmoituksia oli 18 % enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä.

Vanhojen omakotitalojen markkinointiajat olivat syyskuussa keskimäärin 25 % pidemmät vuoden takaisesta koko maassa. Markkinointiajat pitenivät lähes kaikissa maakunnissa, eniten Satakunnassa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla.

Syyskuussa yli vuoden ajan myynnissä olleita vanhoja omakotitaloja oli maakunnista eniten Etelä-Pohjanmaalla (19,1 %), Satakunnassa (18,4 %) ja Etelä-Karjalassa (17,1 %). Vähiten niitä oli Uudellamaalla (5,8 %), Varsinais-Suomessa (6,5 %) sekä Kanta-Hämeessä (6,7 %). Yli vuoden ajan myynnissä olleiden omakotitalojen osuudet kasvoivat eniten Lapissa ja vähiten Kanta-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa.

Kuvio 4. Yli vuoden ajan myynnissä olleiden vanhojen omakotitalojen prosenttiosuudet maakunnissa, syyskuu 2022-2023

Vaakapylväskaavio yli vuoden ajan myynnissä olleiden omakotitalojen osuuksista maakunnissa. Vähiten yli vuoden ajan myynnissä olleita koteja oli Uudellamaalla. Etelä-Pohjanmaalla osuus oli suurin.

Vuokrailmoitusten määrä nousi eniten Oulussa

Vuokra-asuntoja oli tarjolla verkkopalvelussa syyskuussa noin 41 300, mikä on 28 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä vuokrailmoitusten määrä kasvoi koko maassa 27 % vuoden takaisesta ja 3 % edellisestä kvartaalista.

Helsingissä ja Tampereella vuokrailmoitusten määrät kasvoivat vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä noin 23 % vuoden takaisesta. Espoossa ilmoitukset kasvoivat 14 % ja Vantaalla 31 %. Turussa lisäystä oli 32 %. Eniten nousua oli Oulussa peräti 49 %, kun taas vähiten oli Jyväskylässä 8 %.

Kuvio 5. Vuokrailmoitusten määrät kerrostaloasunnoissa suurimmissa kaupungeissa 2019 – 2023Q3

Viivakuvio vuokrailmoitusten määristä kuudessa suurimmassa kaupungissa vuosina 2019-2023. Määrät ovat kasvaneet koronapandemiasta lähtien, voimakkaimmin Helsingissä. Vuodesta 2022 lähtien kasvu on kuitenkin taittunut.

Syyskuussa vuokra-asuntojen markkinointiajat olivat lyhyimmät Turussa, Oulussa ja Tampereella, 13–16 päivää. Markkinointiajat olivat pisimmät Keravalla, Hyvinkäällä ja Kouvolassa, 33–35 päivää. Keskimääräinen markkinointiaika Helsingissä oli 22 päivää, mikä on 3 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuokrailmoitusten markkinointiajat pitenivät syyskuussa eniten Hyvinkäällä, Lahdessa ja Kouvolassa verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin. Markkinointiajat lyhenivät eniten Jyväskylässä, Kotkassa ja Rovaniemellä.

Kuvio 6. Kerrostaloasuntojen keskimääräiset markkinointiajat vuokrailmoituksissa, päivää, syyskuu 2022–2023

Vaakapylväskaavio vuokrailmoitusten markkinointiajoista kaupungeissa. Markkinointiaikojen muutos vaihtelee 50 prosentista aina -25 prosenttiin.

Verrattuna vuoden 2019 syyskuuhun vuokra-asuntojen markkinointiajat ovat pidentyneet pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Helsingissä markkinointiajat olivat vuoden 2023 syyskuussa 69 % pidemmät kuin vuonna 2019 vastaavana ajankohtana, kuitenkin suurin muutos havaittiin Espoossa 83 %. Sen sijaan Oulussa, Jyväskylässä ja Turussa markkinointiajat ovat lyhentyneet vuodesta 2019, eniten Oulussa ja Jyväskylässä noin 36 prosentilla.

Kuvio 7. Kerrostaloasuntojen keskimääräiset markkinointiajat vuokrailmoituksissa suurissa kaupungeissa, päivää, 2019-2023Q3

Viivakuvio vuokrailmoitusten markkinointiajoista seitsemässä suuressa kaupungissa vuosina 2019-2023.  Neljän vuoden aikana markkinointiaika on lyhentynyt eniten Oulussa ja Jyväskylässä. Pidentymistä on tapahtunut eniten Espoossa.

Tiedot perustuvat Oikotien verkkopalvelun asuntojen myynti- ja vuokrailmoituksiin. Tietojen laskennassa mukana ovat sekä kiinteistönvälittäjien että yksityisten ilmoittajien tiedot. Markkinointiaikojen vertailuun on valittu tiedotteessa ne alueet, joilla on ollut vähintään 100 poistunutta ilmoitusta tarkastelukuukauden aikana. Myynnissä olevien ilmoitusten lukumäärä tarkoittaa kuun lopussa olevien ilmoitusten määrää, kun poistuneet ilmoitukset on vähennetty kaikista kuukauden aikana palvelussa olleista ilmoituksista.

Lisätietoja: yliaktuaari Aaro Laakkonen, yliaktuaari Elina Peltoniemi, yliaktuaari Martti Korhonen
Osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot