Julkaistu: 1.2.2023

Asuntojen myynti-ilmoitusten määrä kasvoi vuokrailmoituksia voimakkaammin vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä

 

Oikotien ilmoitusaineistoon perustuvan kokeellisen tilaston mukaan asuntojen myynti-ilmoitusten määrä verkkopalvelussa oli joulukuussa noin 52 450. Myynti-ilmoitukset kasvoivat vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä vuodentakaisesta 24 % ja 1,6 % edellisestä neljänneksestä.

Kuvio 1. Myynti-ilmoitusten määrät koko maassa 2019 – 2022Q4

Pystypylväskaavio myynti-ilmoitusten määristä vuosina 2019-2022. Suunta on ollut laskeva vuoden 2021 loppuun asti, mutta määrät ovat kääntyneet jälleen nousuun vuonna 2022, saavuttaen vuoden 2020 tason.

 

Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä myynti-ilmoitusten kokonaismäärät ovat nousseet kaikissa suurissa kaupungeissa vuodentakaisesta, eniten Helsingissä (66 %) ja Turussa (55 %). Kolmanteen neljännekseen verrattuna myynti-ilmoituksia oli Helsingissä 14 % enemmän. Muissa suurissa kaupungeissa kasvu oli maltillisempaa ja Oulussa määrät kääntyivät 3 prosentin laskuun.

Kuvio 2. Myynti-ilmoitusten määrät suurimmissa kaupungeissa 2019 ­– 2022Q4

Viivakuvio myynti-ilmoitusten määristä kuudessa suurimmassa kaupungissa vuosina 2019-2022. Suunta on ollut laskeva vuoden 2021 loppuun asti, mutta määrät ovat kääntyneet jälleen nousuun vuonna 2022. Myynti-ilmoitusmäärät ovat kasvaneet eniten Helsingissä vuonna 2022.

Vanhojen osakeasuntojen myynti-ilmoituksia oli viimeisellä vuosineljänneksellä 32 % enemmän ja uusien osakeasuntojen ilmoituksia 1 % enemmän kuin vuosi sitten. Vanhojen osakeasuntojen ilmoitusmäärät kasvoivat selkeästi kaikissa suurissa kaupungeissa, eniten Helsingissä (82 %) ja vähiten Oulussa (37 %).

Vanhojen osakeasuntojen markkinointiajat pitenivät lähes kaikkialla Suomessa

Kokeellisen tilaston mukaan vanhan kerros- ja rivitaloasunnon keskimääräinen markkinointiaika oli joulukuussa Turussa 72 päivää. Tampereella, Espoossa ja Helsingissä se oli noin 75 päivää, Vantaalla 83 päivää ja Oulussa 107 päivää. Vanhojen asuntojen markkinointiajat pitenivät viime vuodesta kaikissa suurissa kaupungeissa. Eniten markkinointiajat kasvoivat Oulussa ja Helsingissä.

Maakunnista keskimääräiset markkinointiajat olivat joulukuussa pisimmät Etelä-Savossa ja lyhyimmät Uudellamaalla. Markkinointiajat pitenivät vuodentakaisesta eniten Pohjois-Pohjanmaalla, 73 %, kun taas Etelä-Pohjanmaalla laskua oli eniten, 32 %. Markkinointiajat on laskettu tilastokuukauden aikana poistuneista asuntoilmoituksista.

Kuvio 3. Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen keskimääräiset markkinointiajat myynti-ilmoituksissa, päivää, joulukuu 2021–2022

Vaakapylväskaavio vanhojen osakeasuntojen keskimääräisistä markkinointiajoista joulukuussa 2022 ja 2021. Mukana on kaupunkeja ja maakuntia. Markkinointiajat olivat lyhyimpiä Turussa ja Tampereella, reilu 70 päivää. Pisimmät ne olivat Etelä-Savossa ja Satakunnassa, noin 160 päivää. Markkinointiajat lyhenivät vuodentakaisesta melkein kaikilla alueilla.

Yli vuoden ajan myynnissä olleiden vanhojen osakeasuntojen osuus myynnissä olevista asunnoista oli joulukuussa suurin Satakunnassa (18,9 %), Etelä-Karjalassa (16,6 %) ja Etelä-Savossa (16,5 %). Vähiten yli vuoden ajan myynnissä olleita asuntoja oli Uudellamaalla (2,2 %), Pirkanmaalla (2,7 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (4,9 %). Pääkaupunkiseudulla osuus oli 1,2 %.

Yli vuoden ajan myynnissä olleita omakotitaloja suhteellisesti vähemmän

Verkkopalvelussa oli joulukuussa vanhojen omakotitalojen myynti-ilmoituksia noin 9 080. Ilmoitusmäärät kasvoivat viimeisellä neljänneksellä 30 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilmoituksia oli 7 % vähemmän kuin kolmannella vuosineljänneksellä.

Vanhojen omakotitalojen markkinointiajat olivat joulukuussa keskimäärin 19 % pidemmät vuodentakaisesta koko maassa. Markkinointiajat pitenivät Varsinais-Suomessa 46 %, Pirkanmaalla 29 % ja Uudellamaalla 26 %.

Yli vuoden ajan myynnissä olleita vanhoja omakotitaloja oli maakunnista eniten Etelä-Savossa (19,3 %), Etelä-Pohjanmaalla (18,2 %) ja Etelä-Karjalassa (16,3 %). Vähiten niitä oli Uudellamaalla (3,8 %), Pohjois-Pohjanmaalla (4,3 %) ja Pirkanmaalla (5,5 %). Yli vuoden ajan myynnissä olleiden omakotitalojen osuudet ovat laskeneet lähes kaikissa maakunnissa verrattuna vuodentakaiseen.

Kuvio 4. Yli vuoden ajan myynnissä olleiden vanhojen omakotitalojen prosenttiosuudet maakunnissa, syyskuu 2021–2022

Vaakapylväskaavio yli vuoden ajan myynnissä olleiden omakotitalojen osuuksista maakunnissa joulukuussa 2022 ja 2021. Vähiten yli vuoden ajan myynnissä olleita koteja oli Uudellamaalla, alle 4 % omakotitaloilmoituksista. Etelä-Savossa osuus oli suurin eli melkein 20 %. Osuudet ovat pienentyneet vuodentakaisesta melkein kaikissa maakunnissa.

Vuokrailmoitusten määrä väheni Helsingissä

Vuokra-asuntoja oli tarjolla verkkopalvelussa joulukuussa noin 35 900, mikä on 7,4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä vuokrailmoitusten määrä kasvoi koko maassa 3,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Helsingissä vuokrailmoitusten määrät vähenivät viimeisellä neljänneksellä 9,4 prosenttia. Espoossa ilmoitukset kasvoivat 12 prosenttia ja Vantaalla vajaa puoli prosenttia. Turussa lisäystä oli 4,3 prosenttia, Tampereella peräti 30 prosenttia.  Ilmoitusten määrä väheni Oulussa 8,7 prosenttia.

Kuvio 5. Vuokrailmoitusten määrät kerrostaloasunnoissa suurimmissa kaupungeissa 2019 – 2022Q4

Viivakuvio vuokrailmoitusten määristä kuudessa suurimmassa kaupungissa vuosina 2019-2022. Määrät ovat kasvaneet koronapandemiasta lähtien, voimakkaimmin Helsingissä. Vuoden 2022 aikana kasvu on kuitenkin taittunut.

Joulukuussa vuokra-asuntojen markkinointiajat olivat lyhyimmät Tampereella, Oulussa ja Turussa, 14–19 päivää. Markkinointiajat olivat pisimmät Porissa, Kouvolassa ja Espoossa, 28–37 päivää. Keskimääräinen markkinointiaika Helsingissä oli 26 päivää, mikä on 2,4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten joulukuussa.

Vuokrailmoitusten markkinointiajat pitenivät joulukuussa eniten Rovaniemellä, Vaasassa ja Oulussa verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin. Markkinointiajat lyhenivät eniten Kuopiossa, Lappeenrannassa ja Turussa.

Kuvio 6. Kerrostaloasuntojen keskimääräiset markkinointiajat vuokrailmoituksissa, päivää, joulukuu 2021–2022

Vaakapylväskaavio vuokrailmoitusten markkinointiajoista kaupungeissa joulukuussa 2022 ja 2021. Lyhimmät markkinointiajat olivat Tampereella ja Turussa. Pisimmät ne olivat Porissa.

Verrattuna vuoden 2019 joulukuuhun vuokra-asuntojen markkinointiajat ovat pidentyneet pääkaupunkiseudulla. Helsingissä markkinointiajat olivat vuoden 2022 joulukuussa 42 prosenttia pidemmät kuin kolme vuotta sitten. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella markkinointiajat ovat vuoteen 2019 verrattuna lyhentyneet, eniten Hämeenlinnassa 50 prosenttia.

Kuvio 7. Kerrostaloasuntojen keskimääräiset markkinointiajat vuokrailmoituksissa suurissa kaupungeissa, päivää, 2019-2022Q4

Viivakuvio vuokrailmoitusten markkinointiajoista seitsemässä suuressa kaupungissa vuosina 2019-2022. Kolmen vuoden aikana markkinointiaika on lyhentynyt eniten Jyväskylässä 40 päivästä 25 päivään. Pidentymistä on tapahtunut eniten pääkaupunkiseudulla.

Tiedot perustuvat Oikotien verkkopalvelun asuntojen myynti- ja vuokrailmoituksiin. Tietojen laskennassa mukana ovat sekä kiinteistönvälittäjien että yksityisten ilmoittajien tiedot. Markkinointiaikojen vertailuun on valittu tiedotteessa ne alueet, joilla on ollut vähintään 100 poistunutta ilmoitusta tarkastelukuukauden aikana. Myynnissä olevien ilmoitusten lukumäärä tarkoittaa kuun lopussa olevien ilmoitusten määrää, kun poistuneet ilmoitukset on vähennetty kaikista kuukauden aikana palvelussa olleista ilmoituksista.

Lisätietoja: yliaktuaari Elina Peltoniemi, yliaktuaari Martti Korhonen
Osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot