Julkaistu: 11.5.2023

Asuntojen myynti- ja vuokrailmoitusten määrä kasvoi suurissa kaupungeissa vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä

Oikotien ilmoitusaineistoon perustuvan kokeellisen tilaston mukaan asuntojen myynti-ilmoitusten määrä verkkopalvelussa oli maaliskuussa noin 55 300. Myynti-ilmoitukset kasvoivat vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaisesta 23 % ja 3 % edellisestä neljänneksestä.

Kuvio 1. Myynti-ilmoitusten määrät koko maassa 2019 – 2023Q1

Pystypylväskaavio myynti-ilmoitusten määristä vuosina 2019-2023. Suunta on ollut laskeva vuoden 2021 loppuun asti, mutta määrät ovat kääntyneet jälleen nousuun vuonna 2022, saavuttaen vuoden 2020 tason.

Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä myynti-ilmoitusten kokonaismäärät ovat nousseet kaikissa suurissa kaupungeissa vuoden takaisesta, eniten Helsingissä (66 %) ja Tampereella (42 %). Edelliseen neljännekseen verrattuna myynti-ilmoitukset vähentyivät muualla paitsi Tampereella, jossa nousua oli 3 %. Eniten myynti-ilmoitukset vähenivät Turussa eli 9 %.

Kuvio 2. Myynti-ilmoitusten määrät suurimmissa kaupungeissa 2019 ­– 2023Q1

Viivakuvio myynti-ilmoitusten määristä kuudessa suurimmassa kaupungissa vuosina 2019-2023. Suunta on ollut laskeva vuoden 2021 loppuun asti, mutta määrät ovat kääntyneet jälleen nousuun vuonna 2022. Myynti-ilmoitusmäärät ovat kasvaneet eniten Helsingissä vuonna 2022.

Vanhojen osakeasuntojen myynti-ilmoituksia oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 32 % enemmän ja uusien osakeasuntojen ilmoituksia 5 % enemmän kuin vuosi sitten. Vanhojen osakeasuntojen ilmoitusmäärät kasvoivat selkeästi kaikissa suurissa kaupungeissa, eniten Tampereella (75 %) ja vähiten Oulussa (37 %).

Vanhojen osakeasuntojen markkinointiajat pitenivät suhteellisesti eniten Tampereella

Kokeellisen tilaston mukaan vanhan kerros- ja rivitaloasunnon keskimääräinen markkinointiaika oli maaliskuussa Turussa 62 päivää. Tampereella, Espoossa ja Helsingissä se oli reilu 70 päivää, Oulussa 82 päivää ja Vantaalla 100 päivää. Vanhojen asuntojen markkinointiajat pitenivät viime vuodesta kaikissa suurissa kaupungeissa. Eniten markkinointiajat pitenivät Tampereella ja Helsingissä.

Maakunnista keskimääräiset markkinointiajat olivat maaliskuussa pisimmät Etelä-Savossa (123 päivää) ja lyhyimmät Pirkanmaalla (75 päivää). Markkinointiajat pitenivät vuoden takaisesta eniten Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Vain Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa ne lyhentyivät. Markkinointiajat on laskettu tilastokuukauden aikana poistuneista asuntoilmoituksista.

Kuvio 3. Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen keskimääräiset markkinointiajat myynti-ilmoituksissa, päivää, maaliskuu 2022–2023

Vaakapylväskaavio vanhojen osakeasuntojen keskimääräisistä markkinointiajoista. Mukana on kaupunkeja ja maakuntia. Markkinointiajat olivat lyhyimpiä Turussa ja Tampereella. Pisimmät ne olivat Porissa ja Etelä-Savossa. Markkinointiajat pitenivät vuodentakaisesta melkein kaikilla alueilla.

Yli vuoden ajan myynnissä olleiden vanhojen osakeasuntojen osuus myynnissä olevista asunnoista oli maaliskuussa suurin Satakunnassa (19,1 %), Etelä-Savossa (17,0 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (16,6 %). Vähiten yli vuoden ajan myynnissä olleita asuntoja oli Uudellamaalla (2,9 %), Pohjois-Pohjanmaalla (4,3 %) ja Pirkanmaalla (4,7 %). Pääkaupunkiseudulla osuus oli 2,3 %.

Yli vuoden ajan myynnissä olleiden omakotitalojen osuus kasvoi eniten Pirkanmaalla

Verkkopalvelussa oli maaliskuussa vanhojen omakotitalojen myynti-ilmoituksia 9 050. Ilmoitusmäärät kasvoivat vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä 32 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilmoituksia oli 12 % vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä.

Vanhojen omakotitalojen markkinointiajat olivat maaliskuussa keskimäärin 27 % pidemmät vuoden takaisesta koko maassa. Markkinointiajat pitenivät Pirkanmaalla 65 %, Uudellamaalla 48 % ja Satakunnassa 32 %.

Yli vuoden ajan myynnissä olleita vanhoja omakotitaloja oli maakunnista eniten Etelä-Pohjanmaalla (19,7 %), Etelä-Karjalassa (18,4 %) ja Etelä-Savossa (18,1 %). Vähiten niitä oli Uudellamaalla (3,6 %), Päijät-Hämeessä (6,0 %) sekä Pohjois-Pohjanmaalla (6,1 %). Yli vuoden ajan myynnissä olleiden omakotitalojen osuudet kasvoivat eniten Pirkanmaalla ja laskivat eniten Lapissa vuoden takaisesta.

Kuvio 4. Yli vuoden ajan myynnissä olleiden vanhojen omakotitalojen prosenttiosuudet maakunnissa, maaliskuu 2022-2023

Vaakapylväskaavio yli vuoden ajan myynnissä olleiden omakotitalojen osuuksista maakunnissa. Vähiten yli vuoden ajan myynnissä olleita koteja oli Uudellamaalla. Etelä-Pohjanmaalla osuus oli suurin.

Vuokrailmoitusten määrä nousussa Helsingissä

Vuokra-asuntoja oli tarjolla verkkopalvelussa maaliskuussa noin 41 200, mikä on 15 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä vuokrailmoitusten määrä kasvoi koko maassa 13 % vuoden takaisesta.

Helsingissä vuokrailmoitusten määrät vähenivät vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä 2 % vuoden takaisesta, mutta ovat nousseet selvästi vuoden 2022 aikana. Espoossa ilmoitukset kasvoivat 18 % ja Vantaalla 17 %. Turussa lisäystä oli 6 %, Tampereella peräti 35 %.  Ilmoitusten määrä kasvoi Oulussa 11 % ja Jyväskylässä 18 %.

Kuvio 5. Vuokrailmoitusten määrät kerrostaloasunnoissa suurimmissa kaupungeissa 2019 – 2023Q1

Viivakuvio vuokrailmoitusten määristä kuudessa suurimmassa kaupungissa vuosina 2019-2023. Määrät ovat kasvaneet koronapandemiasta lähtien, voimakkaimmin Helsingissä. Vuoden 2022 aikana kasvu on kuitenkin taittunut.

 

Maaliskuussa vuokra-asuntojen markkinointiajat olivat lyhyimmät Oulussa, Tampereella ja Turussa, 17–18 päivää. Markkinointiajat olivat pisimmät Kotkassa, Kouvolassa ja Porissa, 34–41 päivää. Keskimääräinen markkinointiaika Helsingissä oli 24 päivää, mikä on 2,6 % enemmän kuin vuosi sitten.

Vuokrailmoitusten markkinointiajat pitenivät maaliskuussa eniten Kuopiossa, Kotkassa ja Hyvinkäällä verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin. Markkinointiajat lyhenivät eniten Rovaniemellä, Porissa ja Porvoossa.

Kuvio 6. Kerrostaloasuntojen keskimääräiset markkinointiajat vuokrailmoituksissa, päivää, maaliskuu 2022–2023

Vaakapylväskaavio vuokrailmoitusten markkinointiajoista kaupungeissa. Lyhimmät markkinointiajat olivat Oulussa ja Tampereella. Pisimmät ne olivat Kotkassa ja Kouvolassa

Verrattuna vuoden 2019 maaliskuuhun vuokra-asuntojen markkinointiajat ovat pidentyneet pääkaupunkiseudulla. Helsingissä markkinointiajat olivat vuoden 2023 maaliskuussa noin 63 % pidemmät kuin vuonna 2019 vastaavana ajankohtana. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella markkinointiajat ovat vuoteen 2019 verrattuna lyhentyneet suurimmissa kaupungeissa, eniten Oulussa 30 %.

Kuvio 7. Kerrostaloasuntojen keskimääräiset markkinointiajat vuokrailmoituksissa suurissa kaupungeissa, päivää, 2019-2023Q1

Viivakuvio vuokrailmoitusten markkinointiajoista seitsemässä suuressa kaupungissa vuosina 2019-2023. Neljän vuoden aikana markkinointiaika on lyhentynyt eniten Oulussa. Pidentymistä on tapahtunut eniten pääkaupunkiseudulla.

Tiedot perustuvat Oikotien verkkopalvelun asuntojen myynti- ja vuokrailmoituksiin. Tietojen laskennassa mukana ovat sekä kiinteistönvälittäjien että yksityisten ilmoittajien tiedot. Markkinointiaikojen vertailuun on valittu tiedotteessa ne alueet, joilla on ollut vähintään 100 poistunutta ilmoitusta tarkastelukuukauden aikana. Myynnissä olevien ilmoitusten lukumäärä tarkoittaa kuun lopussa olevien ilmoitusten määrää, kun poistuneet ilmoitukset on vähennetty kaikista kuukauden aikana palvelussa olleista ilmoituksista

Lisätietoja: yliaktuaari Elina Peltoniemi, yliaktuaari Martti Korhonen
Osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot