Julkaistu: 20.12.2023

Kasvuyritysten määrä väheni edellisvuodesta

Tilastokeskuksen uuden kokeellisen tilaston mukaan kasvuyrityksiä oli vuonna 2022 kaikilla toimialoilla yhteensä 2600 kpl. Kasvuyritysten määrä oli huipussaan vuonna 2019, jolloin kasvuyrityksiä oli 3730 kpl. Viimeisten vuosien aikana on koettu koronakriisin ja venäjän hyökkäyssodan aiheuttamat shokit talouteen. Shokkien myötä myös kasvuyritysten määrä on laskenut, eikä palautumista kasvu-uralle ole vielä näkyvissä.

Kuvio 1. Kasvuyritykset vuosittain, 2017 - 2022
Pylväskuvio kasvuyritysten määristä vuosina 2017 - 2022

Kasvuyritykseksi luetaan yritys, joka työllistää kasvukauden alussa vähintään 10 henkilöä ja henkilöstömäärän keskimääräinen vuotuinen kasvu on yli 10 prosenttia vuodessa kolmivuotisella kasvukaudella.

Kasvuyrityksiä eniten teollisuudessa

Vuonna 2022 kasvuyrityksiä oli eniten teollisuudessa ja informaatio ja viestintä toimialalla. Näillä toimialoilla toimi yhteensä neljännes kaikista kasvuyrityksistä. Ammatillinen toiminta koostuu useista liike-elämän palveluista, kuten mainospalvelut, tekninen palvelu, kirjanpito ja lakiasiat. Yli 10 % kasvuyrityksistä toimi näillä aloilla. Kaupan alalla toimi noin 12 % kasvuyrityksistä ja rakentamisessa sekä hallinto- ja tukipalveluissa kummassakin 11 % kasvuyrityksistä.

Kuvio 2. Toimialan osuus kasvuyrityksistä vuonna 2022 (%)
Pylväskuvio toimialan osuus kasvuyrityksistä vuonna 2022 (%)

Kasvuyritykset ovat vähentyneet viimeisen kolmen vuoden aikana eniten rakentamisen toimialalla. Rakennusalan epäsuotuisan kehityksen taustalla on korko- ja kustannustason nousu, joka on vaikuttanut koko alaan epäsuotuisasti ja kehitys heijastuu myös kasvuyritysten määrään. Lisäksi kasvuyritysten kehitys on ollut epäsuotuisaa erityisesti kaupan ja teollisuuden toimialoilla.

Kasvuyritysten henkilöstö

Kasvuyritysten henkilöstömäärä noudattaa kokonaisuutena yritysmäärän kehitystä, mutta toimialoittain tarkasteltuna henkilöstö on jakautunut toimialoille hieman eri suhteessa kuin yritysten lukumäärä.

Tuoreimman kasvukauden aikana hallinto- ja tukipalvelut sekä terveys- ja sosiaalipalvelut olivat työvoimaintensiivisempiä toimialoja, kun taas rakentamisen ja kaupan alojen kasvuyritykset työllistivät suhteessa kasvuyritysten määrään vähemmän.

Kuvio 3. Toimialan osuus kasvuyrityksistä ja henkilöstöstä 2022 (%)
Pylväskuvio toimialan osuus kasvuyrityksistä ja henkilöstöstä 2022 (%)
Lisätietoa kasvuyrityksistä löytyy tilastokeskuksen Toimialoittaisesta yritystietopalvelusta.

Lisätietoja: yliaktuaari Mira Kuussaari 029 551 3538

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot